Dėmesio stojantiesiems į I akademines gimnazijos klases

Vidurkių suvestinės pavyzdys stojantiems į akademines klases.
Elektroniniame dienyne suformuojate vidurkių ataskaitą nuo 2016-09-01 iki 2017-04-30.
Atspausdinate.

Pasirašo klasės auklėtojas. 
Pasirašytą formą reikia pateikti iki 2017-05-16!

Mokinių vidurkių suvestinė (pavyzdys)