PRELIMINARUS KANDIDATŲ Į AKADEMINES KLASES SĄRAŠAS

Birželio 5-14 dienomis laukiame 8 klasės baigimo pažymėjimų (originalų) su visais patenkinamais įvertinimais.
Su priimtais į gimnaziją mokiniais, jų tėvais (globėjais) sutartys pasirašomos iki liepos 11dienos, pateikus sveikatos pažymėjimą, asmens pažymėjimo kopiją ir nuotrauką.

Į teritorines klases priimtų mokinių sąrašas bus paskelbtas iki birželio 20 d.

Akademinių klasių mokinių preliminarus sąrašas