„100 Vilties miesto darbų Lietuvai“

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas yra didelis…

Vasario 15 dieną Klaipėdos Šv. Praciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko ,,100 Vilties miesto darbų Lietuvai“ I etapo darbų pristatymas. Projekte nuo spalio mėnesio dalyvavo 32 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigos ir organizacijos.
Mūsų gimnazijos pristatymui padėjo pasiruošti muzikos mokytoja metodininkė E. Mockuvienė. III A klasės mokiniai Andrėja Balsytė ir Lukas Šiaulys atliko dainą ,,Ateina Dievas”. Projektas , kuris tęsis dar visus metus, ir toliau ragins daryti gerus darbus. Projekto koordinatorė E.Auškalnytė-Vaitkienė.

Technologijų olimpiada

Klaipėdos miesto mokinių technologijų (8-12 kl.) olimpiadoje, kuri vyko 2018-02-08 dieną Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje dalyvavo Ib klasės gimnazistė Evelina Želvytė. Gimnazistė puikiai atliko technologines užduotis, kūrybingai pristatė savo projektą ir garbingai laimėjo II vietą. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime sėkmės mūsų šauniajai gimnazistei tolimesniame respublikiniame technologijų olimpiados etape. Mokinę paruošė technologijų mokytoja metodininkė Kristina Pocevičienė.

 

Tarpkultūrinis ugdymas

Vasario 6 dieną per 7 pamoką į gimnaziją atvyko viešnia iš LCC universiteto. JoAnn Klandrud – Tarpkultūrinio ugdymo programos koordinatorė. Ji žaismingai pristatė programą, kuri prasidės vasario 14 dieną ir truks 6 savaites LCC universitete. Programos tikslas – padidinti domėjimąsi kitomis kultūromis ir skatinti toleranciją kitataučiams. Pristatymą organizavo anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė.

Sveikiname

Kristiną Saveljevą, IIIb kl. gimnazistę, Klaipėdos miesto moksleivių rusų kalbos olimpiados III vietos nugalėtoją.

Rusų kalbos mokytoja S. Bidvaitė

Ie klasė viktorinoje „MUZĖ VEŽA“

Sausio 31 dieną  KVDG  I E klasės dvi komandos – „KVDG burlaivis“ ir „Bordo laivas“ bei sirgaliai dalyvavo Klaipėdos S. Dacho progimnazijos organizuotoje jūrinės tematikos viktorinoje „Muzė veža“. Mokiniai turėjo paruošę komandų prisistatymus, kovėsi teorinių klausimų protmūšyje ir praktinių užduočių varžytuvėse.
Sveikiname Ie klasės komandą „KVDG burlaivis“, iškovojusią II vietą.
Mokinius ruošė ir į renginį lydėjo mokytoja Albina Čukalina ir neformalaus ugdymo organizatorius Ramūnas Kaubrys.

KVDG – ,,Laiko kapsulėje‘‘

Mūsų gimnazija prisijungė prie Lietuvos moksleivių sąjungos projektinės  iniciatyvos „Laiko kapsulė“. Joje  skelbiamos Lietuvos  mokyklų nuotraukos su palinkėjimais ateities kartoms. „Laiko kapsulės“ pirmoji akcija vyko Klaipėdoje sausio 19 d. Tai dar  viena iš iniciatyvų, skirtų paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Mūsų mokykla, kaip ir daugelis dalyvaujančiųjų projekte turėjo paruošti foto nuotrauką, kurioje atsispinėtų bendruomenė ir jos siekiai, kitoje pusėje užrašyti sukurtą tekstą ateities kartoms. ,,Esu dėkingas direktoriui S.Ruibai už išrinktą pačią gražiausią gimnazijos nuotrauką, lietuvių kalbos mokytojai J.Mažeikaitei- Sakavičienei už parengtą kūrybišką  tekstą, etikos mokytojai V.Sadzevičiūtei už kaligrafiškai dailų teksto užrašymą ant nuotraukos‘‘ – pasakoja neformalaus ugdymo organizatorius Ramūnas Kaubrys.  Foto nuotrauką su KVDG užrašu įdėti į Laiko kapsulę buvo patikėta Lietuvos moksleivių sąjungos narei, III b klasės mokinei Urtei Paulauskaitei. „Laiko kapsulės“ akcija keliaus per 34 Lietuvos miestus, kuriuose yra LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) padaliniai, vėliau bus įkasta šimtui metų Vilniuje.

 

Mūsų gimnazijos IV c klasė – Šimtmečio klasė!

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga naujienų portalas 15min. kartu su filmo „Grąžinti nepriklausomybę“ kūrėjais organizavo nuotraukų konkursą „Šimtmečio klasė“. Tai buvo  visai nesunku –  tereikėjo surinkti klasės draugus ir kuo linksmiau nusifotografuoti tema „ŠIMTMEČIO KLASĖ“. KVDG  IVc klasė,  operatyviai reaguodami ir įrodydami puikų gebėjimą būti organizuotiems, pateikė savo klasės foto  nuotrauką, kuri publikuojama naujienų portale 15 min.