Tarpkultūrinis ugdymas

Vasario 6 dieną per 7 pamoką į gimnaziją atvyko viešnia iš LCC universiteto. JoAnn Klandrud – Tarpkultūrinio ugdymo programos koordinatorė. Ji žaismingai pristatė programą, kuri prasidės vasario 14 dieną ir truks 6 savaites LCC universitete. Programos tikslas – padidinti domėjimąsi kitomis kultūromis ir skatinti toleranciją kitataučiams. Pristatymą organizavo anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė.