Gimnazija atitiko „eTwinning“ programos reikalavimus

2018-04-10 buvo paskelbtas sąrašas mokymo įstaigų Europoje, kurios atitiko „eTwinning“ programos reikalavimus ir gavo ženklelį „Programos eTwinning mokykla“. Tarp jų – Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija. Šis ženklelis – tai mokyklos veiklos pripažinimas tam tikrose srityse, tokiose kaip: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo bei personalo ir mokinių mokimosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Paraiškas užpildė 2600 mokymo įstaigų iš visos Europos, visus reikalavimus atitiko – 1211. Anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė džiaugiasi, kad jai pavyko tinkamai užpildyti paraišką ir, kad mūsų gimnazija atitiko reikalavimus.