Informacija netradicinio ugdymo (sporto) klasės gimnazistams dėl trišalių mokymosi sutarčių pasirašymo

Mokymosi sutartys pasirašomos dalyvaujant sporto organizacijos vadovui, gimnazistui ir gimnazisto tėvams (globėjams/rūpintojams).
Liepos 10 d.
Plaukimas – 9 val.
Krepšinis – 10 val.
Lengvoji atletika – 11 val.
Futbolas – 12 val.
Imtynės – 14 val.

Liepos 11 d.
Irklavimas – 9 val.
Tinklinis – 11 val.