Direktoriaus veiklos ataskaitos projektas

Dėmesio!

Tinklalapyje adresu (nuoroda) yra pateiktas gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos projektas.
Siūlymus ir pastabas siųsti iki sausio 30 d. el. dienyne Direktoriui ir Senato pirmininkui.