1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Naujienos

Brandos darbas – galvos skausmas ar galimybė atskleisti ypatingus mokinio gebėjimus?

Jau buvusios vyriausybės Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino mokinių ugdymo naujovę - Brandos darbo programą-, organizuojamą ir vykdomą nuo 2017–2018 mokslo metų. Šiemet buvo įvertinti pirmieji Brandos darbai, kuriuos pasirinko ir rašė 248 Lietuvos moksleiviai. Kad labiau suprastume, kas tas brandos darbas, susipažinkime su informacija, kuri pateikta Nacionalinio egzaminų centro puslapyje:

,, Brandos darbas –vidurinio ugdymo programos baigiamosios (arba kitos, jei dalyko programa intensyvinama ir baigiama anksčiau) klasės mokinio (kelių mokinių) ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese. Brandos darbą galima rengti iš bet kurio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo programos dalyko. Brandos darbo tikslas –ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Brandos darbą vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija: brandos darbo vadovas vertina brandos darbo procesą ir rezultatą; vertinimo komisija vertina brandos darbo rezultatą ir pristatymą; galutinį brandos darbo įvertinimą taškais sudaro brandos darbo vadovo skirtų taškų už brandos darbo procesą, brandos darbo vadovo ir vertinimo komisijos skirtų taškų už brandos darbo rezultatą vidurkio ir vertinimo komisijos narių skirtų taškų už pristatymą suma. Maksimalus skiriamų taškų skaičius–50. Už brandos darbo kokybę visiškai atsako brandos darbą rengiantis mokinys.“

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje Brandos darbą rengė Aleksandras Kasradzė, IVa klasės mokinys, jam padėjo biologijos mokytoja metodininkė Giedrė Guntarskytė –Česnauskienė . Mokytoja mielai sutiko atsakyti į klausimus:

- Kaip priėmėte žinią, kad vadovausite mokiniui, pasirinkusiam Brandos darbą?

Žinia apie vadovavimą brandos darbui neišgąsdino. Tačiau supratau, jog laukia naujos patirties ir nenuspėjamų iššūkių metai. Dažnai save ir savo mokinį vadindavau „ledlaužiais“. Aš, kaip darbo vadovė, nesitikėjau lengvo proceso. O mokinys nesitikėjo, jog darbo aprašui teks skirti tiek daug darbo valandų, susitikimų su manimi. Skirta konsultacinė pamoka buvo tik formalumas, diskusijoms skirtas laikas buvo senokai jau“ pamestas“ ir nebeskaičiuojamas. Nepaisant to, jog mano mokinio darbas įvertintas dešimt balų, proceso metu Aleksandras dažnai man minėjo, jog nerekomenduotų brandos darbo rinktis kitiems mokininiams.

-Ką turėtų žinoti būsimasis darbo vadovas?

Brandos darbo vadovas turi būti ne tik puikus savo dalyko žinovas, kad padėtų, rekomenduotų kaip atlikti praktinę, tiriamąją veiklą, skatintų mokinį viską sistemingai laiku atlikti. Mano atveju mokinys jau buvo savarankiškai atlikęs visą praktinę darbo dalį (vasaros atostogų metu). Tad man, kaip darbo vadovei, reikėjo puikiai išmanyti , kaip rengti aprašą ir patarti, kaip daugybę laboratorijoje gautų skaičių „įprasminti“. Buvo svarbu išryškinti temos problemiškumą ir aktualumą. Tai vienas iš svarbesnių BD vertinimo kriterijų.

Kokios yra darbo vadovo užduotys?

Vadovas turi konsultuoti mokinį ieškant mokslinės literatūros ir informacijos , dėl tyrimo atlikimo ar produkto kūrimo klausimų. Dar reikia sistemingai stebėti ir koordinuoti brandos darbo rengimo eigą, brandos darbo aprašo projektą, pateikti pastabas ir rekomendacijas, kaip tobulinti brandos darbą. Taip pat darbo vadovas padeda planuoti pristatymą, pataria kaip įveikti viešojo kalbėjimo baimę, padeda prieš viešąjį pristatymą mokiniui įsivertinti save. Ir, žinoma, stebėdamas mokinio daromą pažangą gali pasidžiaugti. Brandos darbo pristatymas sudaro net 20% galutinio įvertinimo.

Kokių savybių ir gebėjimų reikia mokiniui?

Visų pirma reikia būti savarankiškiems, turėti daug kantrybės ir tikėti savo iškelta idėja, jos aktualumu.

Mokiniui, pasirinkusiam brandos darbą ,neužtenka vien tik domėtis vienu ar kitu dalyku. Čia daug lemia ne tik dalykinės mokinio kompetencijos, bet ir bendrosios: gebėjimas planuoti, tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus. Labai svarbios mokinio lietuvių kalbos gramatikos žinios, kompiuterinis raštingumas. Mokinio, rašančio BD darbą, visa veikla buvo vertinama pagal 26 skirtingus kriterijus.

Kaip apmokamas šis darbas?

Kiekviena švietimo įstaigai sprendžia pati, kaip apmokėti darbo vadovui už atliekamą darbą. Man buvo skirta 1 konsultacinė pamoka per savaitę nuo spalio mėn. vidurio iki BD darbo pristatymo dienos (kovo vidurio). Manau kiekvienas mokytojas žino, kas yra konsultacinė valanda ir koks jos įkainis...

Ką dar norėtumėte pridurti?

Darbo vadovas turi būti taktiškas, kantrus, konstruktyvus. Pats lengviausias momentas BD rengimo procese tai,- tiesioginė konsultacinė valanda su mokiniu. Kur kas sunkesnis yra pasiruošimas šiai konsultacijai.

O IV klasės gimnazistas Aleksandras Kasradze į pateiktus klausimus atsakė taip:

Kodėl pasirinkai Brandos darbą rašyti? Kokia jo tema?

Rašiau Brandos darbą iš biologijos tema ,,Kviečių iš skirtingų Lietuvos rajonų, kokybės tyrimas“. Duomenis surinkau ir tyrimus atlikau vasarą, kai dirbau ,,SGS, laboratorijoje. Ruošiuosi studijuoti mediciną. O,5 papildomo balo gali lemti mano stojimo rezultatą.

Kiek laiko rašei?

Nuo rugpjūčio iki darbo pristatymo vyko darbo korekcijos. Tai išeitų apie 8 mėnesius.

Kokių gebėjimų reikia?

Pirmiausia gebėjimo kritiškai vertinti, ką jau padarei, analizuoti, koreguoti pagal mokytojos pastabas ir, žinoma, valios prisiversti rašyti kasdien.

Kas padėjo?

Tyrimus padėjo atlikti laboratorijoje dirbantys laborantai ir operatoriai. Tačiau didžioji mano padėjėja - mokytoja Giedrė Guntarskytė –Česnauskienė, dar esu dėkingas lietuvių kalbos mokytojai V.Ivanauskienei ir informacinių technologijų mokytojai I.Pečiulienei už konsultacijas.

Ką patartum tiems, kurie ruošiasi rinktis Brandos darbą?

Susitaikyti su mintim, kad dirbti teks visus metus.

Taigi priimtą iššūkį mokytoja ir mokinys įveikė sėkmingai, gal jie paskatins apie Brandos darbą pagalvoti, o gal ir imtis jį atlikti.

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos laikraštis "Atžalynas"