1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Naujienos

VDG respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“

                 

             Baigėsi respublikinis STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“. Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso partneris – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras. Konkursu siekiama skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, skatinti mokinių tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant grupėse, skleisti gerąją STEAM mokslų ugdymo(si) patirtį šalies mokyklose Šiemet jame dalyvavo beveik 300 mokinių, pateiktas 81 darbas. Konkurso darbų tematika – fizikos, chemijos, biologijos eksperimentai bei jų integraciniai ryšiai. Mokiniai kėlė hipotezes, numatė būsimų eksperimentų tikslą ir uždavinius, planavo eigą, fiksavo eksperimentus trumpuose filmuose.
      Ekspertai, vertinę konkursui pateiktus darbus, pažymėjo, kad konkurso darbų tematika, o ypač gebėjimas pateikti atliktus eksperimentus, tobulėja. Mokiniai ne tik kūrybiškai atlieka bandymus, bet ir geba vaizdžiai perteikti atliktą veiklą sukurtuose filmuose, turi tam reikalingų įgūdžių ir žinių. Tokius filmus galima naudoti ir kaip mokymo priemones bendraamžiams.

      Džiaugiamės, kad VDG mokiniai Lukas Šiaulys ir Linas Zairys tapo III vietos nugalėtojais. Darbo vadovė - fizikos mokytoja Roma Stonkuvienė.

       

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos laikraštis "Atžalynas"