Ačiū visiems, 2017 m. rėmusiems gimnaziją

2017 m. buvo surinkta 4,7 tūkst. Eur paramos lėšų. Paramos lėšos buvo panaudotos gimnazijos patalpų remontui (1605,89 Eur), projektinės ir kitos veiklos organizavimui (788,16 Eur), vykimui į konkursus, olimpiadas, varžybas, renginius (1329,1 Eur).

Jūsų parama padėjo įgyvendinti gimnazijoje vykdomus projektus bei gražinti aplinką. Todėl ir šiais metais prašome Jūsų paremti gimnaziją bei iki gegužės 1 d. pervesti 2 proc. pajamų mokesčio sumos.

Rekvizitai: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija,
                   kodas 190438049

Gimnazija atitiko „eTwinning“ programos reikalavimus

2018-04-10 buvo paskelbtas sąrašas mokymo įstaigų Europoje, kurios atitiko „eTwinning“ programos reikalavimus ir gavo ženklelį „Programos eTwinning mokykla“. Tarp jų – Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija. Šis ženklelis – tai mokyklos veiklos pripažinimas tam tikrose srityse, tokiose kaip: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo bei personalo ir mokinių mokimosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Paraiškas užpildė 2600 mokymo įstaigų iš visos Europos, visus reikalavimus atitiko – 1211. Anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė džiaugiasi, kad jai pavyko tinkamai užpildyti paraišką ir, kad mūsų gimnazija atitiko reikalavimus.