Finansinės ataskaitos

2018 metai
    Finansinė būklės ataskaita (I ketvirtis)
    Finansinė būklės ataskaita (II ketvirtis)
    Finansinė būklės ataskaita (III ketvirtis)
    Finansinė būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2017 metai
      Finansinės būklės ataskaita už 2017 metus
      Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis)
        Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis)
      Finansinės būklės ataskaita (III ketvirtis)
      Finansinės būklės ataskaita (IV ketvirtis)

2016 metai
      Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2016 metai)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31
Finansinės būklės ataskaita (III ketvirtis)
Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita (III ketvirtis)

2015 metai

2015 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atask
aita
Galutinė metinė ataskaita-2015

2014 metai

Galutinė metinė ataskaita-2014