„Emocija+‘‘

„Emocija+‘‘ – Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į moksleivių emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti. 2017–2018 m. m. LMS ir toliau vykdo programą „Emocija+“, ragina kuo daugiau moksleivių ir kitų mokyklos bendruomenės narių prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo, kviečia į įvairius renginius Lietuvos miestuose bei intensyviai bendrauja su mokinių savivaldomis emocinės aplinkos klausimais.
Mūsų gimnazijoje šis projektas startavo emocinės aplinkos įsivertinimo akcija, kurią parengė neformalaus ugdymo organizatorius Ramūnas Kaubrys ir projekto Emocija+ ambasadorė III e klasės moksleivė Kamilė Labanauskytė. Emocinės aplinkos gerinimo projekto įvairaus pobūdžio veiklos ir įvykiai KVDG vyks iki pat 2017-2018 mokslo metų pabaigos.