„Donelaitis mūsų vardą pakėlė aukštai svetimtaučių akyse. <…> Bet dar daugiau sužadino pačiuose lietuviuose savimi pasitikėjimą ir tėvynės meilę. <…> Man rodos, kad ne vienas iš mūsų savo praeity atsimena Donelaičio vardą, kursai prakalbėjo į jo širdį ir jausmus.  Tokie mūsų praeities vardai daug nusveria. Drąsiau žmogui kovoti, kuomet jis jaučiasi ne vienas. <…> tai dvasios milžinai, tai žvaigždės, kurios aukštai šviečia ir kelią rodo“, – Maironis.

Parašykite komentarą