Donelaičio memorialinis muziejus– Karaliaučiaus istorijos ir meno muziejaus filialas, įkurtas 1979 m. ir skirtas lietuvių literatūros pradininko, liuteronų kunigo, Kristijono Donelaičio atminimui.

    Muziejui priklauso buvusi Tolminkiemio evangelikų liuteronų bažnyčia, klebonija, našlių namo (visi mūro pastatai pastatydinti K. Donelaičio rūpesčiu) bei klebonijos ūkinių pastatų pamatai, šulinys, šventoriaus mūro tvora, kapinių liekanos, K. Donelaičio atminimo akmuo.

    Muziejaus pastatų atstatymo ir restauravimo projekto autorius – Kazys Napoleonas Kitkauskas. Lietuvos valdžios ir visuomenės pastangomis bei lėšomis 1971–1979 m. atstatyta bažnyčia, kuri buvo nugriauta 1950 m. Nuolatinė K. Donelaičiui ir Tolminkiemio parapijai skirta ekspozicija įrengta pagrindinėje salėje, šoninėse galerijose – kilnojamoji ekspozicija. Pastato rytinėje dalyje po grindimis išbetonuota kripta, kurioje 1979 m. birželio 14 d. perlaidoti poeto palaikai.

    Klebonija iki Antrojo pasaulinio karo išliko be žymesnių perstatymų, tik 1887 m. šiaudų stogas pakeistas į čerpių. Iškeldinus gyventojus 1987–1988 m. ji restauruota, nuo 1997 m. įrengta ekspozicija. Našlių namas sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą. Pamatų liekanos atkastos 1988 m., 1997 m. konservuotos ir apsaugotos betono plokšte. Šventoriaus rytinėje ir pietinėje dalyje yra buvusios kapinės. Į šiaurės vakarus nuo klebonijos yra išlikęs XIX a. išmūrytas šulinys.

    1964 m. minint Tolminkiemio parapijos kunigo poeto K. Donelaičio gimimo 250 – ąsias metines, priešais bažnyčios fasadą pastatytas memorialinis akmuo (autorius architektas Sigitas Benjaminas Lasavickas).

    Atkurtas Donelaičio portretas nėra meninis. Tai dokumentinis portretas, kuriame pastebimi pagrindiniai veido bruožai, atkurti pagal kaukolę.