„Donelaitis mūsų vardą pakėlė aukštai svetimtaučių akyse. <…> Bet dar daugiau sužadino pačiuose lietuviuose savimi pasitikėjimą ir tėvynės meilę. <…> Man rodos, kad ne vienas iš mūsų savo praeity atsimena Donelaičio vardą, kursai prakalbėjo į jo širdį ir jausmus.  Tokie mūsų praeities vardai daug nusveria. Drąsiau žmogui kovoti, kuomet jis jaučiasi ne vienas. <…> tai dvasios milžinai, tai žvaigždės, kurios aukštai šviečia ir kelią rodo“, – Maironis.

Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas

      Biusto skulptorius – Petras Deltuva

    Pravėrus Vytauto Didžiojo gimnazijos duris, mus pasitinka Kristijono Donelaičio biustas. Tikriausiai susimąstome, kuo svarbus buvo, yra bei bus šis didis žmogus mums, gyvenantiems Lietuvoje, o ypač Klaipėdos krašte. Galbūt smalsu, kodėl 1955 m. vasario 17 dieną vienai seniausių uostamiesčio mokyklų buvo suteiktas poeto vardas, o 1972 m. mokyklos pirmojo aukšto vestibiulyje — atidengtas Kristijono Donelaičio biustas? Gal įdomu sužinoti, kodėl minėtai mokyklai 1996 m. buvo grąžintas Vytauto Didžiojo vardas?  

                     Dailininkė – Eglė Rakauskaitė

      Lipant laiptais į antrąjį Vytauto Didžiojo gimnazijos aukštą, pastebime K. Donelaičio vitražą, padovanotą 2012 metų 17 – osios VDG gimnazistų laidos.