• Lazdynėliai. Lazdynėliuose poetas gimė 1714 m. sausio 1 d., dabar tai Višnevkos kaimo teritorija.
 • Keliukas, vedantis prie paminklinio akmens gimtuosiuose K. Donelaičio Lazdynėliuose
 • Minint K. Donelaičio 275-erių metų jubiliejų, 1989 m. pasodinti 275 ąžuoliukai
 • Karaliaučiaus katedra – gotikinė bažnyčia (katedra), statyta 1333–1380 m. 1736–1740 m. šalia katedros buvusiame Karaliaučiaus universitete K. Donelaitis studijavo teologiją
 • Senasis kelias iš Stalupėnų į Tolminkiemį, kuriuo 1743 m. rudenį K. Donelaitis iš Stalupėnų mokyklos vyko į paskyrimo vietą – Tolminkiemio parapiją
 • Stalupėnai (dabar Nesterovas). 1740–1743 m. K. Donelaitis dirbo muzikos mokytoju ir choro vedėju, o nuo 1742 m. ir mokyklos vedėju (rektoriumi)
 • Buvusi Mielkiemio (dabar Kalinino) bažnyčia, kurioje K. Donelaitis ne kartą lankėsi pas kunigavusį savo bičiulį Petrą Gotlibą Milkų, vieną iš lietuvių raštijos darbininkų, Biblijos vertėją į lietuvių kalbą
 • Buvusi Valtarkiemio (dabar Olchovatka) bažnyčia, statyta 1607 m. K. Donelaitis svečiuodavosi pas bičiulį kunigą ir vertėją Pilypą Ruigį
 • Tolminkiemio (dabar Čistyje Prudy) bažnyčia, kurioje K. Donelaitis dirbo 37 metus – nuo 1743 m. iki savo mirties 1780 m.
 • „Mano laikais iš pagrindų perstatyta klebonija: ta pusė, kuri išeina į kiemą, – 1747 m., o kuri į bažnyčią – 1764 m.“, – rašė K. Donelaitis
 • K. Donelaičio biustas Tolminkiemio bažnyčios kriptoje
 • Literatūrinė ekspozicija, skirta K. Donelaičiui, Tolminkiemio bažnyčioje
 • Tolminkiemio klebonijoje 2002 m. atidaryta ekspozicija