Kristijonas Donelaitis

(1714-01-01–1780-02-18)

    ,,Mano įpėdinis, jeigu jis krikščionis ir dėkingas žmogus, man padėkos. Bet jeigu jis nekrikščionis ir, be to, dar nedėkingas, tai aš vis dėlto pasielgiau kaip krikščionis ir žmonių draugas. Aš netrokštu padėkos, nes ji man po žeme nebereikalinga“,- Kristijonas Donelatis rašė metrikų knygoje.

    Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1d. Lazdynėlių kaime. Dabar Lazdynėliai – visiškai išnykusi sodybvietė, kurią kadaise įkūrė poeto senelis. Lazdynėliuose, pagerbiant poeto atminimą, buvo pasodinta 275 ąžuolo medelių.

    Poeto tėvai buvo laisvieji valstiečiai, nes jiems nereikėjo eiti lažo (dirbti dvaro žemę), tačiau turėjo mokėti činšus (mokesčius) Prūsijos karaliui. Bet jų gyvenimas negalėjo būti lengvas: žemės valdė nedaug, o šeima buvo didelė. Padėtis pablogėjo poeto tėvui mirus, kai motina liko su septyniais vaikais, tada Kristijonui buvo vos šešeri. Tačiau tėvo mirtis suartino visus Donelaičių vaikus: palaikė ryšius, gražiai sutarė. Taip pat žinoma, kad Donelaičiams niekada nestigo sumanumo ir polinkio į amatus: poeto broliai Fridrikas ir Mikelis buvo geri savo amato meistrai, o Adomas net įkūrė kalvę ir smuklę, seserys taip pat neatsiliko – išėjo už vyrų ir tapo sumaniomis ūkininkėmis.

    Vidurinį ir aukštajį (teologinį) išsilavinimą K.Donelaitis įgijo Karaliaučiuje. Eidamas vidurinius mokslus gerai išmoko lotynų kalbą bei laisvai galėjo kalbėti vokiškai, kadangi gyveno vokiškame mieste. Universitete ketverius metus studijavo teologiją. Studijuodamas jis įgavo muzikinį išsilavinimą, todėl muzika peoto gyvenime užėmė labai svarbų vaidmenį jis mokėjo dainuoti bei buvo pasidaręs fortepijoną, kuriuo pats grojo. Taip pat K. Donelaitis mokėsi ir kalbų: lotynų, graikų, hebrajų (senovės žydų), prancūzų. Per retorikos (iškalbos) pamokas gilino antikinės literatūros žinias, susipažino su vokiečių autorių kūryba. Poetas į Karaliaučių atvyko paauglys, o išvyko – jaunuolis, turintis aukštąjį išsilavinimą ir, kaip parodė ateitis, tvirtai pasiryžęs padėti savo tautai.