Dalia Matulaitė yra pasakiusi:,,Metai“ sužiūra į skulptorius, skaitančius Donelaitį, – vis kviesdami prisijaukinti poeto žodį ir mintį, įsiklausyti, išgirsti praeitin nugrimzdusį laiką. Pajausti Donelaičio mintijimų „skulptūrinius momentus“, skulptūrinės kalbos laiku neištartus žodžius… Jeigu skulptūra – tylioji formų muzika erdvėje – atsiliepkime balsams poetų.“

   Kristijono Donelaičio epochą, gyvenimo aplinką, poemą „Metus“ ir poeto atminimą įamžino daugybė skulptorių: Petras Gintalas, Saulius Bertulis, Skaistė Žilienė, Bronius Vyšniauskas, Gediminas Jokūbonis, Zigmas Šilinskas, Edvardas Malinauskas, Erikas Varnas, Vincas Kisarauskas, Rimantas Daugintis, Virginijus Burba ir kiti.

Dailininko Eriko Varno sukurtas poeto biustas, saugomas Tolminkiemyje, Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus kriptoje.

 

http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/18.jpg
Petras Deltuva
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/17.jpg
Konstantinas Bogdanas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/16.jpg
Leonas Žuklys
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/14.jpg
Eduardas Jonušas

   Turime tokių meno pavyzdžių, kaip raižiniai, K. Donelaičio tematika:

http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/26.jpg
V. Burba (1907-1964), lietuvių dailininkas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/25.jpg
A. Makūnaitė (1926-2001), dailininkė
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/22.jpg
Vytautas Kalinauskas (1929-2001), dailininkas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/21.jpg
Vytautas Jurkūnas (1910-1993), grafikas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/19.jpg
Pranas Gailius (1928-2015), dailininkas

Grafiko Augustino Virgilijaus Burbos lino raižinys „K. D. Sekmadienio žemė“, 2012 m.

   Tapybos ir grafikos darbai:

http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/30.jpg
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/29.jpg
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/28.jpg
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/27.jpg