Kristijono Donelaičio portretą įsivaizduoti sudėtinga. Jis ne tik rašytinis, bet ir vaizdinis.

    Donelaitis nepaliko savojo atvaizdo. Nuo XX a. trečiojo dešimtmečio prasidėjo portreto kūrimas. Susikaupė daugiau kaip 800 poeto portretų, į kuriuos jų autoriai įdėjo dalį savęs, dalį tautos nugyvento gyvenimo.

 

Šis Vytauto Jurkūno sukurtas K. Donelaičio portretas tapo poeto portretų kūrimo etalonu.

„Kristijonas Donelaitis“, dailininkas Petras Stauskas

„C. Donalitius“, dailininkas Erikas Varnas. Originalas saugomas K. Donelaičio memorialiniame muziejuje, Tolminkiemyje.

http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/11.jpg
Petras Kalpokas (1880-1945), tapytojas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/9.jpg
Domicėlė Tarabildienė (1912-1985), dailininkė
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/10.jpg
Mykolas Šeduikis (1905-1971), mokytojas
http://kvdg.lt/kdmuziejus/wp-content/uploads/2018/02/8.jpg
Vytautas Mackevičius (1911-1991), tapytojas
Jonas Mackonis-Mackevičius (1922-2002), tapytojas