Kristijono Donelaičio kūrybos bruožai, motyvai jaučiami literatūroje, muzikoje, dailėje, taip pat be jo kūrybos įtakos neapseita ir liaudies mene. Sukurta daugybe drožinių, kalvystės ir keramikos dirbinių, o lietuvių sukurti medaliai, kuriuose atsispindi epocha ir žmonės, – tai tarsi kalbantis miniatiūrinis paminklas lietuvių tautos praeičiai ir literatūrai.

1955 m. skulptoriaus Petro Rimšos sukurtas medalis „Kristijonas Donelaitis“ tapo etalonu ateities kartoms.

    Manoma, kad K. Donelaičio temą liaudies mene geriausiai atskleidžia medžio dirbiniai ir menininkų sukurti drožiniai. Štai keletas pavyzdžių: