Mokiniai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokosi 599 mokiniai.

I klasės – 134 mokiniai.
II klasės – 137 mokiniai.
III klasės – 144 mokiniai.
IV klasės – 184 mokiniai.

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

I a

Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė

I b

Aiva Gylienė

I c

Gitana Puzinienė

I d

Gitana Puzinienė

I e

Albina Čukalina

II a

Daiva Balčiūnienė

II b

Milda Damalienė

II c

Edita Mockuvienė

II d

Janina Vaidaugienė

II e

Vida Pakalniškienė

III a

Loreta Latožienė

III b

Violeta Sadzevičiūtė

III c

Jolanta Danilavičienė

III d

Reda Anankaitė

III e

Ramūnas Kaubrys

IV a

Vida Ivanauskienė

IV b

Alma Barkauskienė

IV c

Reda Spudytė

IV d

Eugenija Auškalnytė-Vaitkienė

IV e

Auksuolė Atkočienė

IVf

Birutė Dargienė