Mokiniai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokosi 572 mokiniai.

I klasės    – 172 mokiniai.
II klasės   – 124 mokiniai.
III klasės  – 132 mokiniai.
IV klasės  – 144 mokiniai.

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Klasė

Klasės vadovo vardas, pavardė

Ia

Vida Ivanauskienė IIa Jolanta Mažeikaitė-Sakavičienė

IIIa

Daiva Balčiūnienė

IVa

Loreta Latožienė

Ib

Inesa Pečiulienė

IIb

Aiva Gylienė

IIIb

Milda Damalienė

IVb

Violeta Sadzevičiūtė

Ic  Reda Spudytė

IIc

Gitana Puzinienė

IIIc

Edita Mockuvienė

IV c

Jolanta Danilavičienė

Id

Eugenija Auškalnytė-Vaitkienė

IId

Gitana Puzinienė

IIId

Giedrė Sabūnienė

IV d

Reda Anankaitė

Ie

Rolandas Dapkus

IIe

Albina Čukalina

IIIe

Vida Pakalniškienė

IVe

Birutė Dargienė

Is  Zita Sapiegaitė