Mokiniai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokosi 673 mokiniai.

I klasės – 145 mokiniai.

Ia Balčiūnienė Daiva
Ib Damalienė Milda
Ic Mockuvienė Edita
Id Vaidaugienė Janina
Ie Pakalniškienė Vida

II klasės – 151 mokiniai.

IIa Latožienė Loreta
IIb Bendaravičienė Nijolė
IIc Žižiūnienė Gėja
IId Sapiegaitė Zita
IIe Puzinienė Gitana

III klasės – 184 mokiniai.

IIIa Ivanauskienė Vida
IIIb Barkauskienė Alma
IIIc Spudytė Reda
IIId Auškalnytė-Vaitkienė Eugenija
IIIe Atkočienė Auksuolė
IIIf Dargienė Birutė

IV klasės – 193 mokiniai.

IVa Urbienė Ramunė
IVb Lapinskienė Teklė
IVc Danilavičienė Jolanta
IVd Sadzevičiūtė Violeta
IVe Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
IVf Riaukaitė Nijolė
 IVg  Bidvaitė Sigita