Priėmimo tvarka

Norinčiųjų mokytis gimnazijoje prašymai priimami:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val.
Pietų pertrauka 12.30–13.00 val.


PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 1-ĄSIAS KLASES TVARKA (2017 m.) 
(naujas)

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos (naujas)
Mokinių bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas (naujas)
Priėmimo tvarka

Akademinės klasės:

Akademinės gimnazijos samprata

Prašymo forma priimti mokytis į akademinę klasę

Matematikos žinių patikrinimo programa

Pavyzdinė matematikos užduotis

Lietuvių k. patikrinimo programa

Pavyzdinė lietuvių k. užduotis

Mokymosi sutartys:

Pagrindinio ugdymo

Vidurinio ugdymo