Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

Id klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00-08:45
 
 
Lietuvių k. Id
Id klasė
Spudytė Reda
P-415 Lietuvių k. kab.
Lietuvių k. Id
Id klasė
Spudytė Reda
P-415 Lietuvių k. kab.
2 užsienio kalba rusų Id
Id klasė
Bidvaitė Sigita Čukalina Albina
C-rus. Rusų k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Chemija Id
Id klasė
Varnelienė Ligita
C-224 Chemijos kab.
Kūno kultūra Id
Id klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
 
08:55-09:40
 
 
Anglų kalba Id
Id klasė
Gestautienė Edita Sabūnienė Giedrė
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
Chemija Id
Id klasė
Varnelienė Ligita
C-224 Chemijos kab.
Geografija Id
Id klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
Biologija Id
Id klasė
Česnauskienė Giedrė
C-227 Biologijos kab.
 
09:50-10:35
 
 
Geografija Id
Id klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
Fizika Id
Id klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
Dailė Id
Id klasė
Anankaitė Reda
C-440 Dailės kab.
Inf. Technologijos Id
Id klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Technologijos Id
Id klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
 
11:00-11:45
 
 
2 užsienio kalba rusų Id
Id klasė
Bidvaitė Sigita Čukalina Albina
C-rus. Rusų k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Matematika Id
Id klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Istorija/pilietinis ugd. Id
Id klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
Matematika Id
Id klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Fizika Id
Id klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
 
12:15-13:00
 
 
Kūno kultūra Id
Id klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
Anglų kalba Id
Id klasė
Gestautienė Edita Sabūnienė Giedrė
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
Etika/tikyba Id
Id klasė
Sadzevičiūtė Violeta Vaitkienė Eugenija
C-tik. Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
Istorija/pilietinis ugd. Id
Id klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
Matematika Id
Id klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
 
13:10-13:55
 
 
Ekonomika Id
Id klasė
Gustienė Diljeta
C-220 Ekonomikos kab.
Istorija/pilietinis ugd. Id
Id klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
Matematika Id
Id klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Muzika Id
Id klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
Anglų kalba Id
Id klasė
Gestautienė Edita Sabūnienė Giedrė
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
 
14:05-14:50
 
 
Matematika Id
Id klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Anglų kalba Id
Id klasė
Gestautienė Edita Sabūnienė Giedrė
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
Lietuvių k. Id
Id klasė
Spudytė Reda
P-415 Lietuvių k. kab.
Klasės valandėlė Lietuvių k. Id
Id klasė
Spudytė Reda
P-415 Lietuvių k. kab.
 
15:00-15:45
 
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 24-Feb-19 18:12
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai