Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

IId klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00-08:45
 
 
Anglų kalba IId
IId klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Lietuvių k. IId
IId klasė
Vaidaugienė Janina
P-412 Lietuvių k. kab.
Matematika IId
IId klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Lietuvių k. IId
IId klasė
Vaidaugienė Janina
P-412 Lietuvių k. kab.
Dailė IId
IId klasė
Anankaitė Reda
C-440 Dailės kab.
 
08:55-09:40
 
 
2 užsienio kalba rusų/vokiečių IId
IId klasė
Čukalina Albina Dapkus Rolandas
P-203 Anglų/Vokiečių k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Chemija IId
IId klasė
Grabauskienė Rima
C-226 Chemijos kab.
2 užsienio kalba rusų/vokiečių/prancūzų IId
IId klasė
Barkauskienė Alma Čukalina Albina Dapkus Rolandas
F-V Prancūzų k. kab. P-203 Anglų/Vokiečių k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Kūno kultūra IId
IId klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
Matematika IId
IId klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
 
09:50-10:35
 
 
Chemija IId
IId klasė
Grabauskienė Rima
C-226 Chemijos kab.
Kūno kultūra IId
IId klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
Muzika IId
IId klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
Matematika IId
IId klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Lietuvių k. IId
IId klasė
Vaidaugienė Janina
P-412 Lietuvių k. kab.
 
11:00-11:45
 
 
Fizika IId
IId klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
Anglų kalba IId
IId klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Fizika IId
IId klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
Lietuvių k. IId
IId klasė
Vaidaugienė Janina
P-412 Lietuvių k. kab.
 
12:15-13:00
 
 
Istorija/pilietinis ugd. IId
IId klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
Biologija IId
IId klasė
Petrauskaitė Teresė
C-111 Biologijos kab.
Technologijos IId
IId klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina Urbienė Ramunė
Karjeros centras Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Inf. Technologijos IId
IId klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Etika/tikyba IId
IId klasė
Sadzevičiūtė Violeta Vaitkienė Eugenija
C-tik. Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
 
13:10-13:55
 
 
Istorija/pilietinis ugd. IId
IId klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
Matematika IId
IId klasė
Didžbalienė Irina
P-308 Matematikos kab.
Technologijos/Sauga IId
IId klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina Urbienė Ramunė
C-226 Chemijos kab. Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Anglų kalba IId
IId klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Istorija/pilietinis ugd. IId
IId klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
 
14:05-14:50
 
 
Geografija IId
IId klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
Klasės valandėlė Biologija IId
IId klasė
Petrauskaitė Teresė
C-111 Biologijos kab.
 
15:00-15:45
 
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 24-Feb-19 18:12
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai