Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

IIe klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00-08:45
 
 
Fizika IIe
IIe klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
Lietuvių k. IIe
IIe klasė
Ivanauskienė Vida
P-414 Lietuvių k. kab.
Lietuvių k. IIe
IIe klasė
Ivanauskienė Vida
P-414 Lietuvių k. kab.
Anglų kalba IIe
IIe klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Matematika IIe
IIe klasė
Riaukaitė Nijolė
C-330 Matematikos kab.
 
08:55-09:40
 
 
Anglų kalba IIe
IIe klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Anglų kalba IIe
IIe klasė
Macytė Ingrida Rakštienė Vilija
C-112 Anglų k. kab. C-218 Anglų k. kab.
Matematika IIe
IIe klasė
Riaukaitė Nijolė
C-330 Matematikos kab.
Inf. Technologijos IIe
IIe klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
 
09:50-10:35
 
 
Matematika IIe
IIe klasė
Riaukaitė Nijolė
C-330 Matematikos kab.
Geografija IIe
IIe klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
Kūno kultūra IIe
IIe klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
Fizika IIe
IIe klasė
Stonkuvienė Roma
C-114 Fizikos kab.
 
11:00-11:45
 
 
Matematika IIe
IIe klasė
Riaukaitė Nijolė
C-330 Matematikos kab.
Chemija IIe
IIe klasė
Varnelienė Ligita
C-224 Chemijos kab.
Istorija/pilietinis ugd. IIe
IIe klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
Lietuvių k. IIe
IIe klasė
Ivanauskienė Vida
P-414 Lietuvių k. kab.
Istorija/pilietinis ugd. IIe
IIe klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
 
12:15-13:00
 
 
Biologija IIe
IIe klasė
Petrauskaitė Teresė
C-111 Biologijos kab.
Technologijos IIe
IIe klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina Urbienė Ramunė
Karjeros centras Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Muzika IIe
IIe klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
Istorija/pilietinis ugd. IIe
IIe klasė
Sereičikas Egidijus
C-329 Matematikos kab.
 
13:10-13:55
 
 
2 užsienio kalba rusų IIe
IIe klasė
Bidvaitė Sigita Čukalina Albina
C-rus. Rusų k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Technologijos/Sauga IIe
IIe klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina Urbienė Ramunė
C-329 Matematikos kab. Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Dailė IIe
IIe klasė
Anankaitė Reda
C-440 Dailės kab.
2 užsienio kalba rusų IIe
IIe klasė
Bidvaitė Sigita Čukalina Albina
C-rus. Rusų k. kab. P-306 Rusų k. kab.
Biologija IIe
IIe klasė
Petrauskaitė Teresė
C-111 Biologijos kab.
 
14:05-14:50
 
 
Lietuvių k. IIe
IIe klasė
Ivanauskienė Vida
P-414 Lietuvių k. kab.
Kūno kultūra IIe
IIe klasė
Gylienė Aiva Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė Mažoji sporto salė
Chemija IIe
IIe klasė
Varnelienė Ligita
C-224 Chemijos kab.
Klasės valandėlė Etika IIe
IIe klasė
Sadzevičiūtė Violeta
P-307 Etikos kab.
 
15:00-15:45
 
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 24-Feb-19 18:12
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai