Nuotolinio ugdymo organizavimas ir atsakingi asmenys

Gimnazija organizuodama nuotolinį mokymą(si) (sinchroniniu (realiuoju) ir asinchroniniu (nerealiuoju) laiku) naudoja Microsoft 365 Teams sistemą su integruotomis Moodle, Manodienynas, Eduka, Egzaminatorius, Etest sistemomis.

Ramunė Urbienė (ramune@kvdg.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Manodienynas sistemos IKT administratorius, konsultuoja nuotolinio ugdymo(si) organizavimo ir koordinavimo bei sporto klasių nuotolinio ugdymo(si) procesų koordinavimo klausimais.

Diljeta Gustienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (diljeta@kvdg.lt), konsultuoja I-IV gimnazijos klasių nuotolinio ugdymo(si) procesų koordinavimo, bendravimo su mokytojais, mokiniais ir tėvais klausimais.

Stasys Ruiba (direktorius@kvdg.lt), konsultuoja Eduka, Egzaminatorius, Etest sistemų IKT klausimais.

Vygintas Alyta (it@kvdg.lt) Microsoft 365 Teams platformos IKT administratorius, konsultuoja mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo ir kibernetinės saugos klausimais.

Inesa Pečiulienė (inesa@kvdg.lt) Moodle sistemos IKT administratorius, konsultuoja Moodle sistemos naudojimo klausimais.

Auksuolė Atkočienė, socialinė pedagogė (atkociene.auksuole@gmail.com), konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Aleksandra Mėlinauskienė, psichologė (a.melinauskiene@gmail.com), konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Gimnazijos nuotolinio ugdymo tvarka

Konstitucijos žinovai

Didžiuojamės mokiniais, puikiai pasirodžiusiais Klaipėdos miesto moksleivių Lietuvos Respublikos Konstitucijos žinovo konkurse.

9 kl. grupėje Ia kasės mokinys Titas Dulkė užėmė 3-iąją vietą (mokyt. R.Veličkaitė).
10 kl. grupėje IIb klasės mokinė Greta Jaskelevičiūtė – 1-oji  vieta,  IIb klasės mokinys Rapolas Toliušis – 2-oji  vieta.
11 kl. grupėje IIIa klasės mokinė Ugnė Lastauskaitė – 1-oji  vieta.
12 klasių grupėje IVa klasės mokinė Atėnė Kasperavičiūtė – 2-oji  vieta. Gimnazistus ruošė mokytojas V.Pamparas.

Sveikiname šauniuosius pagrindinio šalies įstatymo žinovus ir juos ruošusius mokytojus!

Dailyraščio konkurso nugalėtoja

Klaipėdos mieste vyko mokinių rusų ( užsienio kalbos) kalbos  dailyraščio konkursas  ,,Rusiškai rašome taisyklingai ir gražiai“.

Ia klasės gimnazistė Ugnė Grikšaitė (mokyt. A. Čukalina) laimėjo I-ąją vietą.

Džiaugiamės ir sveikiname.

 I-oji vieta Salės futbolo turnyre

Spalio 5-6 dienomis Socialinių mokslų kolegija organizavo Salės futbolo turnyrą 5×5, kuriame puikiai pasirodė mÅ«sų gimnazijos komanda:

 J. Malinauskas IIIe, N. Šimkutis IIIs, R. Bivainis IIs, A. Gečas IIs,  S. Osman IIs, N. Paulikas IIs, D. Riauka IIs, G. Saladžius IIs, J. Vyšniauskas IIs,  E. Žukauskas IIs.

 Vaikinai laimėjo I-ąją vietą ir iškovojo gražuolę taurę. Sveikiname !!!

LCC tarptautinio universiteto atstovų viešnagė

2020-10-13 Vytauto Didžiojo gimnazijoje svečiavosi viešnios iš LCC tarptautinio universiteto. Jos pristatė informaciją apie reikalavimus norint sėkmingai įstoti į minėtą universitetą. Pristatymo metu buvo pateiktas trumpas, bet gausus įdomios informacijos pranešimas apie kultūrų skirtumus ir kalbos barjerą. Laikas prabėgo nepastebimai. Lieka tikėtis, kad dar ne kartą mus aplankys atstovai iš LCC tarptautinio universiteto.

 

Anglų kalbos Dailyraščio konkurso nugalėtojai

2020-10-15 gimnazijoje vyko dailiausiai rašančio gimnazisto konkursas. Džiugu, kad gausus dalyvių skaičius parodė, jog šiuolaikinių technologijų naudojimas neužgožė noro dailiai rašyti naudojant rašiklį.

Sveikiname konkurso nugalėtojas: Mantę Jušaitę Ia ir Žiedę Oginskaitę IVc.

Užsienio kalbų pamokos mieste

Minint Europos kalbų dieną rugsėjo pabaigoje gimnazijos  užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų) mokytojai ir mokiniai nutarė kalbų mokytis ne tik  klasėse per įprastas pamokas. Ugdymas  buvo organizuojamas kitaip. Moksleiviai diskusijų metu pasidalino nuomonėmis apie  Europos šalių įžymybes. Gimnazistai tikrai buvo išradingi kurdami šalių, kurių kalbų mokosi, simbolių sienelę.

Rusų kalbos  besimokantieji tradiciÅ¡kai surengė dailyraščio konkursą. Dėl objektyvių ekstremalios padėties priežasčių labiausiai visiems patiko pamokos – ekskursijos „Užsienio Å¡alių kultÅ«ros  atspindžiai Klaipėdoje“. Å ių edukacijų  metu mokiniai praturtino savo istorines žinias apie Klaipėdą, kaip multikultÅ«rinį miestą.

Saulėti orai gimnazistus paskatino po pamokų ir savaitgalį pratęsti gimtojo miesto multikultūriškumo apraiškų paieškas, kurias jie apibendrino savo pristatymuose pamokų metu.

 

Konkursas vadovo pareigoms eiti

2020 m. liepos 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2020-12-11.

Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt  skiltyje Gyventojui/Karjera.