APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2022-09-20
22-23_1_sem_0901.mfw  

1:

Klasės
Ia klasė Ib klasė Ic klasė
Id klasė Ie klasė If klasė
IIa klasė IIb klasė IIc klasė
IId klasė IIe klasė IIf klasė
Mokytojai
Alenskienė Stasė Alyta Vygintas Anankaitė Reda
Atkočienė Auksuolė Balčiūnienė Daiva Banitauskienė Živilė
Barkauskienė Alma Bartninkas Vytautas Bortelytė Sonata
Brazdeikis Darius Čukalina Albina Danilavičienė Jolanta
Dargienė Birutė Elertienė Loreta Gaižauskaitė Romualda
Gedgaudienė Lina Gestautienė Edita Grigaitienė Juratė
Gustienė Diljeta Gylienė Aiva Ivanauskienė Vida
Jonaitienė Rasa Kauneckienė Raimonda Kazlauskienė Aušra
Kisielienė Rita Kulvietis Aleksas Kuprienė Laima
Kūra Martynas Latožienė Loreta Pacevičiūtė Aušra
Vaičiulė Rosita Petrulis Arnoldas Macytė-Ančerienė Ingrida
Masaitienė Dalia Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta Mėlinauskienė Aleksandra
Menčinskienė Jūratė Mockuvienė Edita Morozova Eglė
Pamparas Vaidas Pečiulienė Inesa Pocevičienė Kristina
Pocevičienė Žibutė Putrienė Gailutė Račienė Rima
Riaukaitė Nijolė Ruiba Stasys Ruškytė-Pociuvienė Dainora
Sabūnienė Giedrė Sadzevičiūtė Violeta Sapiegaitė Zita
Snapkienė Lina Šneiderienė Agnė Spudytė Reda
Urbienė Ramunė Vaitkienė Eugenija Varnelienė Ligita
Veličkaitė Reda Žegunienė Vaida  
Kabinetai
C-111 Biologijos kab. C-112 Anglų k. kab. C-114 Fizikos kab.
C-116 Fizikos kab. C-218 Anglų k. kab. C-219 Anglų k. kab.
C-220 Ekonomikos kab. C-221 Geografijos kab. C-222 Istorijos kab.
C-223 Istorijos kab. C-224 Chemijos kab. C-226 Chemijos kab.
C-227 Biologijos kab. C-329 Matematikos kab. C-330 Matematikos kab.
C-331 Matematikos kab. C-332 Muzikos kab. C-333 Lietuvių k. kab.
C-334 Matematikos kab. C-335 Matematikos kab. C-337 IT kab.
C-338 IT kab. Aktų salė Didžioji sporto salė
Mažoji sporto salė C-dail. Dailės kab. C-tea. Teatro kab.
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.) CC-1
Crus. Rusų k. kab. F-V UK kab. (pranc.) F-VI UK kab. (vok.)
P-201 Anglų k. kab. P-202 Anglų k. kab. P-203 Rusų k. kab.
P-204 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab. P-306 Tikybos kab.
P-307 Etikos kab. P-411 Lietuvių k. kab. P-412 Lietuvių k. kab.
P-413 Lietuvių k. kab. P-414 Lietuvių k. kab. P-415 Lietuvių k. kab.
P-415A  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2022-09-20 14:38)