APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Tvarkaraščiai2023-02-02
22-23_2_sem_0201_11.mfw  

1:

Klasės
Ia klasė Ib klasė Ic klasė
Id klasė Ie klasė If klasė
IIa klasė IIb klasė IIc klasė
IId klasė IIe klasė IIf klasė
Mokytojai
Alenskienė Stasė Alyta Vygintas Anankaitė Reda
Atkočienė Auksuolė Balčiūnienė Daiva Banitauskienė Živilė
Barkauskienė Alma Bartninkas Vytautas Bidvaitė Sigita
Bortelytė Sonata Brazdeikis Darius Butvilė Indrė
Čukalina Albina Danilavičienė Jolanta Dargienė Birutė
Elertienė Loreta Gedgaudienė Lina Gestautienė Edita
Grigaitienė Juratė Gustienė Diljeta Gylienė Aiva
Ivanauskienė Vida Jonaitienė Rasa Kauneckienė Raimonda
Kazlauskienė Aušra Kisielienė Rita Kulvietis Aleksas
Kuprienė Laima Kūra Martynas Latožienė Loreta
Pacevičiūtė Aušra Vaičiulė Rosita Petrulis Arnoldas
Macytė-Ančerienė Ingrida Masaitienė Dalia Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
Mėlinauskienė Aleksandra Menčinskienė Jūratė Mockuvienė Edita
Morozova Eglė Norvilė Augustina Pamparas Vaidas
Pečiulienė Inesa Pocevičienė Kristina Pocevičienė Žibutė
Putrienė Gailutė Račienė Rima Riaukaitė Nijolė
Ruiba Stasys Ruškytė-Pociuvienė Dainora Sabūnienė Giedrė
Sadzevičiūtė Violeta Sapiegaitė Zita Snapkienė Lina
Šneiderienė Agnė Spudytė Reda Vaitkienė Eugenija
Vaidaugienė Janina Varnelienė Ligita Veličkaitė Reda
Žegunienė Vaida  
Kabinetai
C-111 Biologijos kab. C-112 Anglų k. kab. C-114 Fizikos kab.
C-116 Fizikos kab. C-218 Anglų k. kab. C-219 Anglų k. kab.
C-220 Ekonomikos kab. C-221 Geografijos kab. C-222 Istorijos kab.
C-223 Istorijos kab. C-224 Chemijos kab. C-226 Chemijos kab.
C-227 Biologijos kab. C-329 Matematikos kab. C-330 Matematikos kab.
C-331 Matematikos kab. C-332 Muzikos kab. C-333 Lietuvių k. kab.
C-334 Matematikos kab. C-335 Matematikos kab. C-337 IT kab.
C-338 IT kab. Aktų salė Didžioji sporto salė
Mažoji sporto salė C-dail. Dailės kab. C-tea. Teatro kab.
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.) CC-1
Crus. Rusų k. kab. F-V UK kab. (pranc.) F-VI UK kab. (vok.)
P-201 Anglų k. kab. P-202 Anglų k. kab. P-203 Rusų k. kab.
P-204 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab. P-306 Tikybos kab.
P-307 Etikos kab. P-411 Lietuvių k. kab. P-412 Lietuvių k. kab.
P-413 Lietuvių k. kab. P-414 Lietuvių k. kab. P-415 Lietuvių k. kab.
P-415A  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2023-02-02 12:06)