1b klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
08:00-08:45
 
 
Anglų k. 1b
1b klasė
Bortelytė Sonata Reivytiene Loreta
P-201 Anglų k. kab. P-203 Anglų k. kab.
Matematika 1b
1b klasė
Ramonaitė Agnė
C-331 Matematikos kab.
Istorija 1b
1b klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
Biologija 1b
1b klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Matematika 1b
1b klasė
Ramonaitė Agnė
C-331 Matematikos kab.
 
 
 
08:55-09:40
 
 
Informatika 1b
1b klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Geografija 1b
1b klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
 
Dorinis ugd. 1b
1b klasė
Kasradze Neringa Vaitkienė Eugenija
P-306 Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
 
 
09:50-10:35
 
 
2UK 1ab
1a klasė 1b klasė
Barkauskienė Alma Čukalina Albina Kuprienė Laima Morozova Eglė Ivanickaja Arina
C-112 Vokiečių k. kab. F-V UK kab. (pranc.)
Biologija 1b
1b klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Chemija 1b
1b klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Fizinis ugd 1b
1b klasė
Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė
 
2UK 1ab
1a klasė 1b klasė
Barkauskienė Alma Čukalina Albina Kuprienė Laima Morozova Eglė Ivanickaja Arina
C-112 Vokiečių k. kab. F-V UK kab. (pranc.)
 
 
11:05-11:50
 
 
Fizinis ugd 1b
1b klasė
Didžioji sporto salė
Sapiegaitė Zita
 
Geografija 1b
1b klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
 
Lyderystė 1b
1b klasė
Pacevičiūtė Aušra Vaičiulė Rosita
C-112 Vokiečių k. kab. C-223 Istorijos kab. KU
Istorija 1b
1b klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
Ekonomika 1b
1b klasė
Šneiderienė Agnė Labanauskaitė Daiva
C-218 Anglų k. kab. C-219 Anglų k. kab.
 
 
12:15-13:00
 
 
Matematika 1b
1b klasė
Ramonaitė Agnė
C-331 Matematikos kab.
 
Fizika 1b
1b klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Fizika 1b
1b klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Anglų k. 1b
1b klasė
Bortelytė Sonata Reivytiene Loreta
P-201 Anglų k. kab. P-203 Anglų k. kab.
Lietuvių k. 1b
1b klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
 
13:10-13:55
 
 
Liet. k/Matematika 1b
1b klasė
Danilavičienė Jolanta Ramonaitė Agnė
C-331 Matematikos kab. P-411 Lietuvių k. kab.
Chemija 1b
1b klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Technologijos 1b
1b klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Lietuvių k. 1b
1b klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
 
 
14:00-14:45
 
 
Gyvenimo įgūdžiai/Fizikos. mod. 1b
1b klasė
Norvaišienė Viktė Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab. C-330 Matematikos kab.
Lietuvių k. 1b
1b klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
Muzika 1b
1b klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
 
Kl. val 1b
1b klasė
Norvilė Augustina
P-412 Lietuvių k. kab.
 
Istorija 1b
1b klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
 
 
14:50-15:35
 
 
Dailė 1b
1b klasė
Anankaitė Reda
C-dail. Dailės kab.
 
///// ///// ///// /////
 
 
15:40-16:25
 
 
/////
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2023-11-09 09:37
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai