1c klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
08:00-08:45
 
 
Matematika 1c
1c klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
Lietuvių k. 1c
1c klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
Fizinis ugd 1c
1c klasė
Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė
 
Anglų k. 1c
1c klasė
Reivytiene Loreta Šmaižienė Lijana
P-203 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab.
2UK 1c
1c klasė
Morozova Eglė Ivanickaja Arina
P-205 Anglų k. kab. P-308 Rusų k. kab.
 
 
08:55-09:40
 
 
Chemija 1c
1c klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Lietuvių k. 1c
1c klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
Istorija 1c
1c klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
 
 
09:50-10:35
 
 
Technologijos 1c
1c klasė
Brazdeikis Darius Jonaitienė Rasa
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Istorija 1c
1c klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
Lyderystė 1c
1c klasė
Pacevičiūtė Aušra Petrulis Arnoldas
C-112 Vokiečių k. kab. C-223 Istorijos kab. KU
Dailė 1c
1c klasė
Anankaitė Reda
C-dail. Dailės kab.
 
Ekonomika 1c
1c klasė
Šneiderienė Agnė Labanauskaitė Daiva
C-218 Anglų k. kab. C-219 Anglų k. kab.
 
 
11:05-11:50
 
 
Muzika 1c
1c klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
 
Chemija 1c
1c klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Dorinis ugd. 1c
1c klasė
Kasradze Neringa Vaitkienė Eugenija
P-306 Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
Fizika 1c
1c klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Matematika 1c
1c klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
 
 
12:15-13:00
 
 
2UK 1c
1c klasė
Morozova Eglė Ivanickaja Arina
P-205 Anglų k. kab. P-308 Rusų k. kab.
Anglų k. 1c
1c klasė
Reivytiene Loreta Šmaižienė Lijana
P-203 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab.
Matematika 1c
1c klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
Matematika 1c
1c klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
Liet. k/Matematika 1c
1c klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab. P-412 Lietuvių k. kab.
 
 
13:10-13:55
 
 
Biologija 1c
1c klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Informatika 1c
1c klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Geografija 1c
1c klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
 
Istorija 1c
1c klasė
Dargienė Birutė
C-222 Istorijos kab.
 
Biologija 1c
1c klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
 
 
14:00-14:45
 
 
Fizinis ugd 1c
1c klasė
Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė
 
Gyvenimo įgūdžiai/Biologijos mod. 1c
1c klasė
Beinorytė Jolanta Norvaišienė Viktė
C-227 Biologijos kab. C-331 Matematikos kab.
Fizika 1c
1c klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Kl. val 1c
1c klasė
Ivanickaja Arina
P-308 Rusų k. kab.
 
Lietuvių k. 1c
1c klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
 
 
14:50-15:35
 
 
///// Geografija 1c
1c klasė
Alenskienė Stasė
C-221 Geografijos kab.
 
///// ///// /////
 
 
15:40-16:25
 
 
/////
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2023-11-09 09:37
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai