1e klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
08:00-08:45
 
 
Lietuvių k. 1e
1e klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
Matematika 1e
1e klasė
Banitauskienė Živilė
C-329 Matematikos kab.
 
Technologijos 1e
1e klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Lietuvių k. 1e
1e klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
Lietuvių k. 1e
1e klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
 
08:55-09:40
 
 
Liet. k. mod. 1e
1e klasė
Danilavičienė Jolanta
P-411 Lietuvių k. kab.
 
Dorinis ugd. 1e
1e klasė
Kasradze Neringa Vaitkienė Eugenija
P-306 Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
Anglų k. 1e
1e klasė
Bortelytė Sonata Reivytiene Loreta
P-201 Anglų k. kab. P-203 Anglų k. kab.
2UK 1e
1e klasė
Kuprienė Laima Ivanickaja Arina
C-112 Vokiečių k. kab. P-308 Rusų k. kab.
 
 
09:50-10:35
 
 
Anglų k. 1e
1e klasė
Bortelytė Sonata Reivytiene Loreta
P-201 Anglų k. kab. P-203 Anglų k. kab.
Istorija 1e
1e klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
Matematika 1e
1e klasė
Banitauskienė Živilė
C-329 Matematikos kab.
 
Matematika 1e
1e klasė
Banitauskienė Živilė
C-329 Matematikos kab.
 
 
 
11:05-11:50
 
 
Istorija 1e
1e klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
2UK 1e
1e klasė
Kuprienė Laima Ivanickaja Arina
C-112 Vokiečių k. kab. P-308 Rusų k. kab.
Chemija 1e
1e klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Gyvenimo įgūdžiai/Istorijos mod. 1e
1e klasė
Elertienė Loreta Norvaišienė Viktė
C-223 Istorijos kab. P-412 Lietuvių k. kab.
Istorija 1e
1e klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
 
 
12:15-13:00
 
 
Geografija 1e
1e klasė
Umantaitė Vaivadienė Dalia
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
Biologija 1e
1e klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Dailė 1e
1e klasė
Anankaitė Reda
C-dail. Dailės kab.
 
Fizika 1e
1e klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Geografija 1e
1e klasė
Umantaitė Vaivadienė Dalia
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
 
 
13:10-13:55
 
 
Fizika 1e
1e klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Fizinis ugd 1e
1e klasė
Bartninkas Vytautas
Mažoji sporto salė
 
Muzika 1e
1e klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
 
Chemija 1e
1e klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Fizinis ugd 1e
1e klasė
Bartninkas Vytautas
Didžioji sporto salė
 
 
 
14:00-14:45
 
 
Matematika 1e
1e klasė
Banitauskienė Živilė
C-329 Matematikos kab.
 
Informatika 1e
1e klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Kl. val 1e
1e klasė
Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (merg.)
 
Biologija 1e
1e klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Matematika mod. 1e
1e klasė
Banitauskienė Živilė
C-329 Matematikos kab.
 
 
 
14:50-15:35
 
 
///// ///// ///// ///// /////
 
 
15:40-16:25
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2023-11-09 09:37
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai