1f klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
08:00-08:45
 
 
Fizika 1f
1f klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Biologija 1f
1f klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Anglų k. 1f/Liet.k. kons 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta Reivytiene Loreta Šmaižienė Lijana
P-203 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab. P-412 Lietuvių k. kab.
Lietuvių k. 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
Lietuvių k. 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
 
08:55-09:40
 
 
Biologija 1f
1f klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Anglų k. 1f
1f klasė
Reivytiene Loreta Šmaižienė Lijana
P-203 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab.
Fizinis ugd 1f
1f klasė
Bartninkas Vytautas
Didžioji sporto salė
 
Chemija 1f
1f klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
 
 
09:50-10:35
 
 
Istorija 1f
1f klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
Fizika 1f
1f klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Dailė 1f
1f klasė
Anankaitė Reda
C-dail. Dailės kab.
 
Istorija 1f
1f klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
Istorija 1f
1f klasė
Elertienė Loreta
C-223 Istorijos kab.
 
 
 
11:05-11:50
 
 
2UK 1f
1f klasė
Barkauskienė Alma Čukalina Albina Ivanickaja Arina
F-V UK kab. (pranc.) P-308 Rusų k. kab. P-309 Rusų k. kab.
Matematika 1f
1f klasė
Dromantienė Salomėja
C-330 Matematikos kab.
 
Informatika 1f
1f klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Anglų k. 1f
1f klasė
Reivytiene Loreta Šmaižienė Lijana
P-203 Anglų k. kab. P-205 Anglų k. kab.
2UK 1f
1f klasė
Barkauskienė Alma Čukalina Albina Ivanickaja Arina
F-V UK kab. (pranc.) P-308 Rusų k. kab. P-309 Rusų k. kab.
 
 
12:15-13:00
 
 
Matematika 1f
1f klasė
Dromantienė Salomėja
C-330 Matematikos kab.
Chemija 1f
1f klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Matematika 1f
1f klasė
Dromantienė Salomėja
C-330 Matematikos kab.
 
Gyvenimo įgūdžiai/Istorija 1f
1f klasė
Elertienė Loreta Norvaišienė Viktė
C-223 Istorijos kab. C-331 Matematikos kab.
Fizinis ugd 1f
1f klasė
Bartninkas Vytautas
Mažoji sporto salė
 
 
 
13:10-13:55
 
 
Lietuvių k. 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
Matematika mod. 1f
1f klasė
Dromantienė Salomėja
C-330 Matematikos kab.
 
Muzika 1f
1f klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
 
Kl. val 1f
1f klasė
Norvaišienė Viktė
C-330 Matematikos kab.
 
 
 
14:00-14:45
 
 
Geografija 1f
1f klasė
Umantaitė Vaivadienė Dalia
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
Dorinis ugd. 1f
1f klasė
Kasradze Neringa Vaitkienė Eugenija
P-306 Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
Liet. k. mod. 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
Technologijos 1f
1f klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Geografija 1f
1f klasė
Umantaitė Vaivadienė Dalia
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
 
 
14:50-15:35
 
 
Lietuvių k. 1f
1f klasė
Mažeikaitė-Sakavičienė Jolanta
P-412 Lietuvių k. kab.
 
///// ///// Geografija 1f
1f klasė
Umantaitė Vaivadienė Dalia
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
/////
 
 
15:40-16:25
 
 
///// /////
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2023-11-09 09:37
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai