IIf klasė 1:
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
08:00-08:45
 
 
2 uždienio k. rusų 2f
IIf klasė
Čukalina Albina Ivanickaja Arina
P-308 Rusų k. kab. P-309 Rusų k. kab.
Chemija 2f
IIf klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Fizika 2f
IIf klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Fizinis ugdymas 2f
IIf klasė
Sapiegaitė Zita
Mažoji sporto salė
 
Lietuvių k. IIf
IIf klasė
Balčiūnienė Daiva
P-413 Lietuvių k. kab.
 
 
 
08:55-09:40
 
 
Fizika 2f
IIf klasė
Ruiba Stasys
C-116 Fizikos kab.
 
Matematika IIf
IIf klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
Chemija 2f
IIf klasė
Saensri Gulnara
C-224 Chemijos kab.
 
Technologijos/Sauga IIb IIf
IIb klasė IIf klasė
Brazdeikis Darius Norvilė Augustina Pocevičienė Kristina
C-331 Matematikos kab. Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Istorija/Pilietinis ugd. 2f
IIf klasė
Veličkaitė Reda
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
 
 
09:50-10:35
 
 
Dailė 2f
IIf klasė
Anankaitė Reda
C-dail. Dailės kab.
 
Inf. Technologijos 2f
IIf klasė
Kazlauskienė Aušra Pečiulienė Inesa
C-337 IT kab. C-338 IT kab.
Anglų k. 2f
IIf klasė
Gedgaudienė Lina Gestautienė Edita
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
Technologijos IIf
IIf klasė
Brazdeikis Darius Pocevičienė Kristina
Technologijų kab. (bern.) Technologijų kab. (merg.)
Matematika IIf
IIf klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
 
 
11:05-11:50
 
 
Matematika IIf
IIf klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
Geografija 2f
IIf klasė
Putrienė Gailutė
C-111 Biologijos kab.
 
Istorija/Pilietinis ugd. 2f
IIf klasė
Veličkaitė Reda
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
Lietuvių k. IIf
IIf klasė
Balčiūnienė Daiva
P-413 Lietuvių k. kab.
 
 
 
12:15-13:00
 
 
Istorija/Pilietinis ugd. 2f
IIf klasė
Veličkaitė Reda
P-310 Geografijos/Istorijos kab.
 
Lietuvių k. IIf
IIf klasė
Balčiūnienė Daiva
P-413 Lietuvių k. kab.
Muzika IIf
IIf klasė
Mockuvienė Edita
C-332 Muzikos kab.
 
Biologija 2f
IIf klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
 
 
13:10-13:55
 
 
Fizinis ugdymas 2f
IIf klasė
Sapiegaitė Zita
Didžioji sporto salė
 
Anglų k. 2f
IIf klasė
Gedgaudienė Lina Gestautienė Edita
P-202 Anglų k. kab. P-204 Anglų k. kab.
Biologija 2f
IIf klasė
Beinorytė Jolanta
C-227 Biologijos kab.
 
Etika 2d/tikyba 2f
IIf klasė
Kasradze Neringa Vaitkienė Eugenija
P-306 Tikybos kab. P-307 Etikos kab.
 
 
14:00-14:45
 
 
Technologijos 3 2 gr.
IIf klasė
Brazdeikis Darius
Technologijų kab. (bern.)
 
Lietuvių k. IIf
IIf klasė
Balčiūnienė Daiva
P-413 Lietuvių k. kab.
 
Matematika IIf
IIf klasė
Menčinskienė Jūratė
C-114 Fizikos kab.
 
Klasės val. 2f
IIf klasė
Sapiegaitė Zita
C-330 Matematikos kab.
 
2 uždienio k. rusų 2f
IIf klasė
Čukalina Albina Ivanickaja Arina
P-308 Rusų k. kab. P-309 Rusų k. kab.
 
 
14:50-15:35
 
 
///// ///// ///// ///// /////
 
 
15:40-16:25
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2023-11-09 09:37
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai