„Už vieningą ir solidarią Europą!“ (“Ensemble pour une Europe solidaire!”)

Tai Europos Komisijos 2017 m.programos„Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės ilgalaikis projektas. Projekte dalyvauja trys šalys: Rumunija, Bulgarija ir Lietuva.
Tai ilgalaikis tarptautinis tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas, integruojantis lingvistine-socialines-menines-kultūrines veiklas, kuris prasideda 2017m. ir baigsis 2019 m. Projekto koordinatorė mūsų gimnazijoje Alma Barkauskienė, prancūzų kalbos mokytoja, nes viso projekto kalba yra prancūzų kalba. Projekto įvairiose veiklose dalyvauja I-IV klasių mokiniai besimokantys prancūzų kalbą.

Erasmus turinys

Erasmus projekto partneriai 2018

Erasmus veiklos produktai iki 2018-04