Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Skelbiame Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą. Iki sausio 30 d. laukiame pastabų ir siūlymų dėl ataskaitos vertinimo. Pastabas ir siūlymus siųsti gimnazijos el. paštu vdg@kvdg.lt

Ataskaitos tekstas prikabintame dokumente: