Dokumentų pateikimas

Iki š.m. liepos 3 d. į gimnaziją įstoję asmenys teikia tokius priėmimo dokumentus:

  1. Priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
  2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas).
  4. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į mokyklas priimti asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jeigu tokia sutartis pasirašyta.
  5. Nuotrauką (22,7 mm×25,2 mm, ~300 dpi rezoliucija) elektroninėje laikmenoje atsiųsti it@kvdg.lt.
  6. Pasirašo mokymo(si) sutartį.

VDG MOKYMO sutartis 2020