Programos „eTwinning“ mokykla“ 2021-2022 ženklelis Vytauto Didžiojo gimnazijai

39346 mokytojai iš 5198 atrinktų mokyklų gavo kvietimą erdvėje „eTwinning Live“ užpildyti paraišką – įsivertinimo formą. 2935 Europos mokykloms suteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“, iš jų – 28 Lietuvos ugdymo įstaigoms, tarp kurių ir Vytauto Didžiojo gimnazija.

Programos „eTwinning“ mokyklos – tai puikūs pavyzdžiai, kaip visa mokyklos bendruomenė gali pasinaudoti programa „eTwinning“. Jos vykdo aktyvią programos „eTwinning“ vertybių bei pedagogikos sklaidą ir yra sektinas pavyzdys savo vietos bendruomenei bei kitoms mokykloms.

Programos „eTwinning“ mokyklos:

  1. Pripažįstamos Europos lygiu kaip „eTwinning“ pavyzdžiai ir kuria mokyklų lyderių tinklą, skatindamos būsimą programos plėtrą.
  2. Yra plačiai pristatomos Europos lygiu ir gali viešinti pelnytą programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį savo reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.
  3. Yra pripažįstamos kaip lyderės šiose srityse:

– Skaitmeninės veiklos;

– El. saugumo veiklos;

– Inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų;

– Personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo;

– Personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo.

Ženklelio „Programos „eTwinning“ mokykla“ suteikimo procesas apima du etapus.

Pirmas etapas

Automatinis patikrinimas, ar mokykla atitinka šiuos kriterijus:

  1. Mokykla užregistruota programoje „eTwinning“ daugiau nei prieš dvejus metus.
  2. Bent du mokyklos mokytojai dalyvauja programos „eTwinning“ projektuose, profesinio tobulinimo ar kitose „eTwinning“ veiklose pirminės atrankos metu.
  3. Mokykla dalyvavo arba dalyvauja bent viename europiniame programos „eTwinning“ projekte, per paskutinius dvejus metus nuo paraiškos teikimo dienos pelniusiame nacionalinį kokybės ženklelį.

Jei mokykla atitinka šiuos reikalavimus, gaunamas kvietimas užpildyti įsivertinimo paraiškos formą erdvėje „eTwinning Live“.

Antras etapas

Kandidatai mokyklos vardu turi užpildyti įsivertinimo paraiškos formą. Ši įsivertinimo forma vadovaujasi 4-iais programos „eTwinning“ pamatiniais aspektais:

  1. Programa „eTwinning“ ir el. saugumo supratimo ugdymas mokykloje.
  2. Programa „eTwinning“ ir jos sąsajos su praktine mokymo bei mokymosi veikla, tarpdalykiniu ugdymu ir projektine veikla.
  3. Programa „eTwinning“ ir strateginis mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų profesinis tobulėjimas.
  4. Programa „eTwinning“ ir strateginis mokyklos veiklos planas.

Anglų kalbos mokytoja Vilija Rakštienė dėkoja už pagalbą kolegėms Sonatai Bortelytei ir Giedrei Sabūnienei, taip pat gimnazijos administracijai pildant paraišką „Programos „eTwinning“ mokykla“ ženkleliui gauti.

Informacijos šaltinis: https://www.etwinning.net/lt/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm