Priėmimo dokumentų pateikimas

Mokiniai gimnazijai pateikia šiuos dokumentus (skenuotus adresu rastine@kvdg.lt arba į gimnazijos raštinę):
  1. Prašymą mokytis (ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų) nuo 2021-06-02 iki 2021-06-11.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas (ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų), nuo 2021-06-02 iki 2021-06-11.
  3. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka (ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų), nuo 2021-06-02 iki 2021-06-11.
  4. Dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus pateikti iki 2021-07-05.
  5. Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą iki 2021-07-05.
  6. Mokymo sutartis bus pasirašoma nuo 2021-06-25 iki 2021-07-05.
  7. Skaitmeninę nuotrauką 22,7 mm X 25,2 mm (~300 dpi rezoliucija) iki 2021-07-05 dienos el. paštu: it@kvdg.lt Žinutėje nurodoma mokinio pavardė ir vardas.
Svarbu:
  1. Gimnazijos raštinės darbo laikas 8.00-16.00 val. Pietų pertrauka 11.30-12.00 val.
  2. Birželio 7 d., birželio 11 d., birželio 14 d. gimnazijoje vyks valstybiniai brandos egzaminai. Raštinė dirbs nuo 13.30 iki 17.00 val. Birželio 21-22 dienomis dėl vykdomų valstybinių brandos egzaminų raštinė nedirbs.
  3. Mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą (iki 2021-09-01 dienos).

Administracija


Mokymosi sutartis: 

    1. Pagrindinio ugdymo sutartis (I klasėms) (atnaujinta informacija 2021-06-25)

Prašymų formos:

Nr.3 Prašymas į III gimnazijos klasę 

Nr. 2 Prašymas į gimnaziją