NUOTOLINĖ ATVIRŲ DURŲ DIENA

Gruodžio 2 d. II klasių mokinių tėvams vyks nuotolinė atvirų durų diena. Kviečiame registruotis į susitikimus su mokytojais dalykininkais, pagalbos mokiniui specialistais ir gimnazijos administracija iki lapkričio 25 dienos 16.00 val.

Registracijos nuoroda atsiųsta manodienynas.lt

Dėl registracijos nesklandumų skambinti pavaduotojai ugdymo reikalams Eglei Morozovai (tel. 8-46-412717)

Į susitikimus Jūsų vaikų Microsoft Teams platformoje Jus pakvies mokytojai.