Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2022–2023 m.m.

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:
  1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).
Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais vykdomas nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. birželio 3 d. (imtinai) informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

Prašymai mokytis Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą ir ją keičiant.

Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje (iš II gimnazijos klasės į III gimnazijos klasę), gimnazijos vadovui teikiami rašytiniai prašymai (Sistemoje šių prašymų registruoti nereikia), iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo Sistemos pagrindu pradžios. Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, gimnazijoje liko laisvų vietų.

Įsakymas dėl prašymų mokytis 2022–2023 mokslo metais registravimo pradžios nustatymo

Apie priėmimo į Vytauto Didžiojo gimnaziją tvarką skaityti čia. (Informacija bus nuolat papildoma)