PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 Į Vytauto Didžiojo gimnaziją priimti mokiniai per 10 kalendorinių dienų gimnazijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymus mokytis; (Prašymo į I kl. forma)
  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai.

 Dokumentai priimami  gimnazijos raštinėje:

       8.30–12.00 val.
      13.00–16.00 val.
  • Įgyto išsilavinimo pažymėjimai ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus pateikiami  baigus žemesnio lygmens ugdymo programą. Mokymo sutartis sudaroma tik pateikus įgyto išsilavinimo pažymėjimą.
  • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys mokykloms turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

Reikalavimai elektroninei nuotraukai

  • Elektroninę nuotrauką mokinio pažymėjimui atsiųsti adresu it@kvdg.lt, nurodyti pilną mokinio vardą, pavardę (vardininko linksnis, lietuviškos raidės) ir klasę (9,10, 11, 12).
  • Nuotraukas mokiniai darosi individualiai pagal nurodytus kriterijus (skaitmeniniu formatu): Nuotraukos dydis 22,7 mm x 25,2 mm (268 x 298 pikseliais ir ~300 dpi rezoliucija);
  • Nuotrauka turi būti stačiakampė. Nufotografuota turi būti taip, kad asmens atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio užimtų 70-80 proc. nuotraukos aukščio. Asmuo fotografuojamas iš priekio, žiūrintis į objektyvą,  vienspalviame fone https://adic.lrv.lt/lt/teisine-informacija/nuotrauku-pavyzdziai

Nuotraukai neatitikus kriterijų, bus pranešta, kad ji netinkama!