Džiugi žinia

Kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Nacionalinio istorijos žinovo konkurso finalas. Tarp 130 dalyvių 3 vietą užėmė IVa klasės mokinė Gabija Vaškevičiūtė. 
Sveikiname Gabiją ir istorijos mokytoją Vaidą Pamparą.
 Administracija

Susitikimas su kovo 11-tosios nepriklausomybės akto signatarais

Kovo 3-čią dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai ir projekto “MEPA” ambasadorių grupė vyko į Vilnių, Lietuvos Respublikos seimą. Ten vyko susitikimas su kovo 11-tosios nepriklausomybės akto signatarais. 

Renginį seime vedė signatarų klubo prezidentė Birutė Valiunytė. Susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė kiti signatarai: A. Abišala, J. Prapiestis, I. Andriukaitienė ir kiti. Savo pranešimuose jie aptarė labai svarbias temas: sąjūdžio kūrimosi, teisės, kariumenės, švietimo, aplinkosaugos, ūkio, ekonomikos, saugumo ir kt. Susitikimo svečius ir dalyvius pasveikino seimo pirmininkė V.Čmilyte-Nielsen. 

Renginio pabaigoje prezidentė B.Valionyte jaunimui palinkėjo atsakingai kurti dabartinę valstybę. 

Mokinius kelionėje lydėjo istorijos mokytojos: Reda Veličkaitė ir Birutė Dargienė. 

Mokonomika

Swedbank iniciatyva  surengta didžiausia nuotolinė pamoka „Mokonomika“ vyko kovo 09  d. 9:00-11:20 val.Joje dalyvavo mūsų gimnazijos I, II klasių mokiniai istorijos,pilietinio bei dorinio ugdymo pamokų metu.
„Mokonomika“ yra skirta visiems 1-12 klasių moksleiviams tvarumo, pilietiÅ¡kumo, finansinio raÅ¡tingumo ir kitomis aktualiomis temomis. Gimnazistai (9-12)  pateko  į ekspertų grupę, kur klausė  žinomų asmenybių praktinių ir teorinių praneÅ¡imų.Visi suprato, kad žinios – esminis dalykas gyvenime…
„Mokonomikos“ pamoka prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Sveikiname

Sveikiname gimnazijos badmintonininkus, sėkmingai pasirodžiusius „Mero“ taurės varžybose.
Vaikinai (V. Šukys (IIIc), M. Gedrimas (IId), M. Glebauskas (IIf)) laimėjo I vietą ir atstovaus Klaipėdos miestui finalinėse varžybose.
Merginos (A. Stankevičiūtė (Ia), I. Zagorskytė (Ib), J. Pociūtė (IIIa)) iškovojo III vietą.