Informacija būsimiems I-IV klasių mokiniams (2020-2021 m.m.)

PRIĖMIMO IR GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO DATOS IR SĄLYGOS


Planuotas stojančiųjų į gimnaziją 2020-2021 m.m. tėvų susirinkimas 2020 m. balandžio 8 d. 18.00 val. Vytauto Didžiojo gimnazijos Aktų salėje NEĮVYKS. INFORMACIJA BUS PASKELBTA VĖLIAU. (atnaujinta 2020-03-26) 


2020 m. balandžio 21 dieną 15.30 val. vyks lietuvių kalbos stojamasis egzaminas (diktantas) į I, II, III, IV akademines gimnazijos klases.

Po lietuvių kalbos patikros bus vertinama mokinių motyvacija (testas).


2020 m. balandžio 22 dieną 15.30 val. vyks matematikos stojamasis egzaminas į I, II, III, IV akademines gimnazijos klases.