Gerbiami tėveliai ir būsimieji gimnazistai,

Informacija mokiniams, kurie mokinių priėmimo informacinėje sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt gavo patvirtinimą dėl priėmimo mokytis Klaipėdos  Vytauto Didžiojo gimnazijoje
 Visus kviečiame atvykti į gimnazijos raštinę iki birželio 8 d. ir užpildyti detalesnę prašymo formą (iki 14 metų mokinio prašymo formą pildo tėvai/globėjai. Nuo 14 metų pildo pats mokinys, tėvai tik patvirtina sutikimą). Atsinešti mokinio asmens dokumentus.

  • Mokymosi sutartys bus pasiraÅ¡omos nuo 2022-06-23 iki 2022-07-05 pateikus praÅ¡ymo formoje nurodytus dokumentus.
  • Elektroninę nuotrauką mokinio pažymėjimui iki 2022-07-05 atsiųsti adresu it@kvdg.lt, nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę (9, 10, 11, 12).

 
Birželio 1 ir 6 d. gimnazijoje vyks valstybiniai brandos egzaminai, todėl vizitą šiomis dienomis planuokite po 13.00 val.

Prašymo forma (į I gimnazijos klasę)

Administracija

Būsimųjų gimnazistų dėmesiui!

Motyvacijos vertinimas, stojantiems į I-II-III-IV netradicines akademines neteritorines ir netradicines akademines teritorines klases, vyks balandžio 11 d. 15.00–16.40 val.
(bus atliekamas matematikos testas ir rašomas lietuvių kalbos diktantas).
Rekomenduojame su savimi turėti kaukę, skaičiuotuvą be tekstinės atminties, rašiklį, pieštuką, trintuką, liniuotę.
BÅ«tina turėti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, jei vaikas neturi Å¡ių dokumentų – mokinio pažymėjimą).

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/) paskyroje „Teikti prašymus į mokyklas“, pradedami registruoti prašymai mokytis Klaipėdos miesto mokyklose 2021–2022 mokslo metais:
nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į I (9) gimnazijos klases;
nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į II-IV (10–12) gimnazijos klases.

Priėmimo terminai

Prašymų priėmimo pradžia

Daugiau informacijos: https://svietimas.klaipeda.lt/