Mokomės, kad ugdytumėme

Net mažas pokytis gali būti prasmingo virsmo pradžia. Erasmus + projekto „Mokytojai pasirengę pokyčiams“ (Teachers for Change & Change for Teachers) pirmojo etapo vizitas Helsinkyje (Suomija) buvo tas nedidelis žingsnis bent šiek tiek kitokios pradžios link.

Greičiausiai nereikia priminti, kad suomių ugdymo sistema yra viena iš pažangiausių pasaulyje. Mūsų gimnazijos komanda :direktorės pavaduotoja ugdymui R. Urbienė, fizikos mokytojas S. Ruiba, dailės mokytoja R. Anankaitė ir anglų k. mokytoja R. Kisielienė, drauge su projekto dalyviais iš 14 Europos Sąjungos šalių pabandė suvokti Suomijos švietimo sistemos sėkmės formulę.

Intensyvi 7 dienų programa leido susipažinti su pagrindiniais ugdymo principais, o vizitai į įvairias Helsinkio ir Tamperės mokyklas įtikino, kad sistema veikia. Akivaizdu, kad Suomijoje švietimas yra prioritetinė bet kurios vyriausybės sritis. Centralizuotas mokyklų bazės stiprinimas, demokratinis valdymo modelis, pasitikėjimas, pagarba ir vienodi standartai visose be išimties ugdymo įstaigose padeda įgyvendinti keliamus tikslus. Nepaisant gyvenamosios vietos, kiekvienas mokytojas ir kiekvienas mokinys turi absoliučiai lygias galimybes. Šios sąlygos panaikina atskirtį tarp regionų.

Suprantama, pokytis neįvyksta akimirksniu. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, Lietuvos mokyklos yra labai gerai aprūpintos, jose dirbantys pedagogai yra išsilavinę, turintys reikiamas kompetencijas ir įgūdžius. Mūsų mokiniai, bent jau motyvuota jų dalis, demonstruoja aukštus pasiekimų rezultatus. Natūralu, kad kyla klausimas, kas ne taip ? Peršasi išvada – pernelyg mažai mokinių renkasi profesines mokyklas. Suomijoje šiai krypčiai pirmenybę teikia apie 50 procentų visų pagrindinį ugdymą baigusių moksleivių. Baigiamosios klasės yra populiarios tarp universitetines studijas besirenkančių abiturientų. Greičiausiai, kad ši tendencija yra vienas iš svarbiausių, lemiančių akademinę sėkmę, komponentų.

O dabar įsivaizduokime daugumos Lietuvos gimnazijų paveikslą: vyresnieji mokiniai ateina mokytis, bendradarbiauti ir kūrybiškai spręsti problemas. Ar tuomet liks vietos pykčiui ir nusivylimui, kad mokytis nesiseka, nuobodu ir beprasmiška?

Kai žmonių grupė, turinti bendrą tikslą, susiduria su didžiausiais iššūkiais, ją anksčiau ar vėliau aplanko sėkmė. Jeigu tikslai skirtingi, dažniausiai paskęstama smulkmenose, rietenose ir beprasmybėje. Panašu, kad tarp pokyčio ir proveržio būtų galima dėti lygybės ženklą.

R. Kisielienė, Erasmus + projekto koordinatorė

Erasmus + projektas „Raktas į pokyčius“

Erasmus + projektas „Raktas į pokyčius“

Nr. 2022-1- LT01-KA122-SCH-000076346  “A KEY TO TRANSFORMATION“

 ERASMUS + PROJEKTO APRAŠYMAS

Mieli kolegos, bendražygiai, bendraminčiai,

Kai nutyla skambutis, kai liekame savim su savimi, kokie mes esame tuomet ?

Manot, esam visažiniai ? Anaiptol. Greičiausiai, esam atviri pasauliui ir turime pakankamai drąsos gyventi, keistis ir pažinti tai, kas nepažinta, kas šiek tiek baugina, kas glumina, kas verčia abejoti, kas rodos artima ir svetima tuo pačiu metu.

Galvojate, mes esam stiprūs kaip uola ir nepalaužiami ? Tai kodėl vėl ir vėl ir vėl prisimename skaudų žodį, kurį kaip strėlę paleidome į bejėgį, į nesuprastą, kitokį ar patys buvom sužeisti į pačią širdį, o į savo sielos gelmę pasidėjome negero jausmo dalelytę.

Tikite mūsų tobulumu ? Deja, turėsime nuvilti – esame su trūkumais, su kompleksais, su abejonėmis. Esame tik žmonės, kuriems profesija suteikė neišmatuojamą galią – mes padedame keisti ateitį. Jaunų ir ambicingų, nepatyrusių ir nepakankamai įvertintų, nepataisomų optimistų ir pragmatikų, tiesiog jaunų žmonių ateitį. Jaunų,  kurie įsivaizduoja turintys visą pasaulio laiką ir visą pasaulio prielankumą.

Užlieja begalinė šiluma, kai suvoki, kad jau šimtą metų, visą amžių anot istorikų, nuo tarpukario iki šių dienų, užauga kartos ir pasklinda po pasaulį. O tu, kuriam profesija suteikė tokią galią – padėti  keisti ateitį, esi šio virsmo dalimi. Tu įkvepi, parodai kryptį, be jokių išlygų paduodi įrankį ar ranką ir besąlygiškai tiki, kad viskas bus gerai. Tiki kuo ? Tiki savim ? O gal tiki jais –tau pritariančiais, kartais abejojančiais, pakritikuojančiais, jaunais, bebaimiais savo mokiniais ?

 Žinau, kad iÅ¡ tavęs dažnai tikisi stebuklo. Taip pat žinau, kad reikia milžiniÅ¡kų pastangų, jei sieki tobulumo, kurio deja, net neįmanoma pasiekti. Žinau, tau sako – bÅ«k drąsus. Nes tam, kad atvertum duris į pasaulį, kad suteiktum kitam sparnus, privalai nebijoti skrydžio aukščio, kalnų ir vandenynų, muzikos garsų ar to , kas laukia ten toli, už horizonto. Tiesiog – nebijoti savęs.

Nėra nei laÅ¡o abejonės, kad kiekviena karta turėjo, turi ar turės savo bebaimius, herojus, legendas, asmenybes, su kuriais buvo, yra ir bus didžiulė garbė ir privilegija bent jau dalį savo gyvenimo kelio eiti drauge ar eiti bent Å¡alia. Esu tikra, tokių sutikom, esu tikra, tokių sutinkam Å¡iandien ir sutiksime rytoj, po metų, po kitų…

Žvelgiu į Jus – kolegos, bendražygiai, bendraminčiai, matau – išėjusius, matau ateinančius, matau save. Matau visus, kurių dėka ir dėl kurių esu  ir esam čia, dabar, rytoj ir kažkada…

Kai nutyla skambutis, kai užgęsta visos Å¡viesos, kai užveriamos visos durys, vartai ir langai, kai liekame savim su savimi ar vis dar esame tie patys? Ar esame tie patys žmonės, kuriems profesija įdavė nesuvokiamą  galią. Tik jos dėka mes galime padėti keisti ateitį ir keistis patys. Tik jos dėka mums lemta sėti, puoselėti ir auginti. Tik jos dėka mes turim įžūlumo ir drąsos pažinti tai, kas nepažinta…

Ištikimai Jūsų – Rita Kisielienė, anglų kalbos mokytoja

 

Neatsitiktinai projekto pristatymą pradėjau laišku, kuris buvo parašytas Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 100 metų jubiliejui. Šie ypatingi metai leido trumpam sustoti ir pažvelgti  į nueitą kelią, o taip pat pagalvoti apie kelią, kuriuo ketiname eiti ir priimti naujus iššūkius.

Erasmus + programų galimybės šiuolaikinei mokyklai ir mokytojui padeda atverti dešimtis naujų durų, atrasti begalę patrauklių įrankių ugdymo turiniui atskleisti. Tik reikia drąsos įkvepiant save bei entuziazmo norint suburti bendraminčių komandą.

Projekto „Raktas į pokyčius “ tikslas –  suteikti mokytojui įrankį, kuris padėtų praturtinti dalyko turinį naujausia ir aktualiausia informacija. Toks įrankis yra gebėjimas komunikuoti užsienio kalba bei pasinaudoti visais įmanomais Å¡altiniais, kurie prieinami vieÅ¡oje erdvėje.

Intensyvūs anglų kalbos kursai socialinių, gamtos bei kitų mokslų specialistams būtų tas instrumentas, kuris padėtų dalyko mokytojui sparčiau ir efektyviau peržengti kalbinį barjerą.

Sėkmė aplanko tik sėkmingus žmones, stebuklus kuriame patys. Nėra jokios abejonės, kad šis projektas mūsų gimnazijos bendruomenei padės ne tik tęsti prieš 100 metų pradėtą gimnazijos istoriją, bet taip pat atvers naują ir dar nepatirtą etapą.   

 

Rita Kisielienė, anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė