ERASMUS+ projektų  forumas

Šių metų vasario 6 dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos komanda su prancūzų kalbos mokytoja Alma Barkauskienė dalyvavo tarptautinių Europos finansuojamų ERASMUS+ projektų forume, vykusiame Klaipėdos Baltijos gimnazijoje. Šiame renginyje mūsų mokyklos gimnazistės Gabrielė Staponaitė (IVa), Solivija Bakaitė (IVb), Monika Kaučiukaitė (II a) ir Aleksandra Baušytė (IIa) pasidalijo projekto ,,Už vieningą ir solidarią Europą” metu įgytomis žiniomis, nauda ir patirtimi. Įspūdžių, patirtų įvairių veiklų metu, negailėjo ir kiti renginio dalyviai. Forume dalyvavo net septynios Klaipėdos miesto mokyklos, vykdančios tarptautinius ERASMUS+ projektus. Įdomu tai, kad tokius projektus vykdo ne tik gimnazijos, bet ir progimnazijų mokiniai su savo mokytojais.  Ypač sužavėjo tai, kad mūsų mieste yra mokyklų, kurios vykdo net po tris tokius tarptautinius projektus. Renginys buvo tikrai naudingas, nes tai buvo pasidalijimas gerąja patirtimi. Pavyzdžiui sužinojome, jog daugelyje forume dalyvavusių mokyklų yra įkurti ,,Erasmus+” klubai, suteikiantys galimybę įsitraukti į projektines veiklas organizuotai ir konstruktyviai. Forumo pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

                                                                         Gabrielė Staponaitė, IV A kl. gimnazistė