Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 100 metų istorija trumpai

Po ilgos kovos 1922 m. balandžio 20 d. įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje.


2022.04.22
2012 m. balandžio 20 d. atidengtas gimnazijos statytojo, direktoriaus Kazio Trukano bareljefas (autorius Adomas Skiezgelas).


2022.04.21
2011 m. 3K projekto dalis (Klaipėda, Kaliningradas, Karlskrona)


2022.04.20
Algimantas Knašas – 6 laida 1945-1951 m. – pirmoji vidurinė mokykla.

 


2022.04.192022.04.18
2002 m. kovo 1 d. parlamento iniciatyva įkurta gimnazijos interneto svetainė 


2022.04.17
2002 m. Mergaičių krepšinio komanda laimėjo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos “Preventos” varžybų Klaipėdos apskrities taurę ir po atkrintamųjų varžybų pateko į 4 komandos finalinę grupę. 


2022.04.162022.04.15
2001 m. sukurta nauja parlamento struktūra, pagal kurią parlamentarai turi galimybę dirbti įvairiose veiklos srityse 


2022.04.14


2022-04-13
2001 m. pirmą kartą sudaryta realinio profilio gamtos mokslų pakraipos klasė.


2022-04-122022-04-11
2000 m. gegužės 15 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvestas profilinis mokymas.


2022-04-10


2022-04-09
2000 m. kovo 10 d. Iškilmingai pažymėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10 – mečio ir Vytauto Didžiojo vardo suteikimo pirmajai lietuvių gimnazijai Klaipėdoje 70 – mečio sukaktys


2022-04-08


2022-04-07
2000 m. gegužės 15 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvestas profilinis mokymas.


2022-04-06
1999 m. lapkričio 12 d., ruošiantis gimnazijų judėjimo Lietuvoje dešimtmečiui, sukurta gimnazijos vėliava (dizaineriai A. Klimas ir V. Bernotas – gimnazijos auklėtiniai), kurioje įkomponuota gimnazijoje dirbusiu dailės mokytojo, žinomo Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo A. Brako 1934 m. sumanyta emblema.


2022-04-05
1999 m. kovo 10 d., pažymint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 9 – ąsias metines, gimnazijoje atidengtas bronzinis Vytauto Didžiojo biustas (skulptorius Vincas Grybas, architektas Gintaras Čičiurka, paminklo postamento autorius skulptorius Klaudijus Pūdymas).


2022-04-04


2022-04-032022-04-02


2022-04-01
1998 m. gimnazijos direktorius R. Bloškys suranda per karą dingusią istorinę taurę ir sugrąžina – ja vėl apdovanojama klasė, gimnazijos krepšinio čempionė.


2022-03-312022-03-30
1997 metais į gimnaziją grįžta direktorius R. Bloškys. Jo iniciatyva turtėja gimnazijos materialinė bazė, įsteigti 9 dalykų metodiniai centrai, ugdymo procese diegiamos informacinės technologijos, gerėja patalpų estetinis vaizdas.


2022-03-29
1996 m. balandžio 18 d. Klaipėdos m. valdyba nusprendė Kristijono Donelaičio gimnaziją pavadinti Vytauto Didžiojo vardu.


2022-03-28
1995 m. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija gegužės 22 dienos nutarimu Nr. 25 ‘’Dėl gimnazijos statuso suteikimo” nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. suteikė gimnazijos statusą Kristijono Donelaičio vidurinei mokyklai.


2022-03-27
Nuo 1994 m. gimnazijoje veikia debatų (anglų kalba) klubas “Pro et Contra” (vadovė D. Vyšniauskienė).


2022-03-26
1993 m. sausio mėnesį mokyklai pradėjo vadovauti R. Šulskis.


2022-03-25
1992 – 1993 m.m. yra pirmieji Vytauto Didžiojo gimnazijos atkūrimo metai.


2022-03-24
1992 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo I
α ir I β klasės.


2022-03-23
1992 m. vasario 18 d. mokyklos pedagogų taryba nutarė atkurti Vytauto Didžiojo gimnaziją. Reikėjo pasirinkti profilį, parengti gimnazijos nuostatus, individualias dalykų mokymo programas, I – IV klasių ugdymo planus.


2022-03-22
1991 m. direktoriaus R. Bloškio iniciatyva ant mokyklos pastato fasado sugrįžo dar prieškario laikais nupjautos metalinės raidės “Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”, Gedimino stulpai.2022-03-21
1991 m. spalio 10 d. Kultūros ir švietimo ministerija patvirtino gimnazijos vardo teikimo nuostatus.


2022-03-20
Nuo 1988 metų gimnazija bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Menų fakultetu: IV – V kursų studentai kasmet atlieka pedagoginę praktiką.


2022-03-19
1982 m. mokykloje įsteigiamas K. Donelaičio muziejus.


2022-03-18
1981 m. direktorius R. Bloškys ir mokytoja S. Alenskienė įkūrė tautinės muzikos ir šokių ansamblį ,,Žemaitukas”


2022-03-17
1973 metais mokyklos iniciatyva Klaipėdoje atidengtas paminklas K. Donelaičiui (skulpt. P. Deltuva).2022-03-16
Pažymint mokyklos penkiasdešimtmetį 1972 m. mokyklos vestibiulyje atidengtas vilniečio skulptoriaus Petro Deltuvos sukurtas K. Donelaičio biustas.


2022-03-15
1971 m. penkiasdešimtais gyvavimo metais, rugsėjo pirmąją seniausia uostamiesčio mokykla sukvietė 2 024 jaunuolius ir 88 pedagogus.2022-03-14
1971 m. mokslo metų pradžioje įsteigiami istorijos ir visuomenės mokslų bei lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai.2022-03-13
Nuo 1970 m. fizikos – elektrotechnikos kabinetui vadovauja mokytojas S. Bernotas, kuris toliau kaupia vaizdines mokymo priemones, tobulina įrengimus. Mokytojų S. Gadeikienės ir G. Kazakevičienės rūpesčiu įrengtas chemijos kabinetas, kuriame kiekvienas mokinys, nepakildamas iš darbo vietos, gali atlikti sudėtingiausius bandymus, laboratorinius darbus, nes stalai aprūpinti vandeniu, elektros energija, dujomis, cheminėmis medžiagomis.2022-03-12
1970-03-09 suteiktas sporto klubo vardas mokyklos sporto klubo kolektyvui. Sporto klubas pavadintas ,,Nerija’’.


2022-03-11
1969 metų rugsėjo pirmąją mokiniai įžengė į naujai pastatytą mokyklos priestatą, valgyklą ir erdvią sporto salę su balkonais. Taip pat buvo įkurti ar patobulinti chemijos, fizikos, geografijos, anglų kalbos, buities darbų, biologijos kabinetai.


2022-03-10
1969 m. vietoj atviro baseino išaugo pirmasis Klaipėdoje uždaras baseinas.2022-03-09


2022-03-08
1969 m. rugsėjo 1 d. mokiniams duris atvėrė priestatas. Tik po 35 m. pilnai užbaigta ir išplėsta mokyklos rūmų statyba.2022-03-07
1967 m. vadovaujant buvusiam mokyklos direktoriui mokytojui J. Banaičiui, įrengiamas anglų kalbos kabinetas, puikiai aprūpintas reikiamomis techninėmis priemonėmis. Šiuo metu mokykloje dirba net 15 anglų kalbos mokytojų. Kabinetui vadovauja pedagogas R. Tamošaitis.


2022-03-06
,,Svajonės’’ literatų sekcijos nariai renka medžiagą apie Kristijoną Donelaitį. Mokyklos literatūros kabinete yra ,,Metų’’ vertimai į: rusų, latvių, baltarusių, vokiečių, čekų kalbas.


2022-03-05
Draugiją Svajonė” sudaro vienuolika sekcijų: lietuvių kalbos ir literatūros; rusų kalbos ir literatūros; anglų kalbos ir literatūros; ateistų; matematikų; fizikų; istorikų; chemikų; gamtininkų; kraštotyrininkų; meno – estetikos.


2022-03-04
1965 m. Mokinių mokslinės draugijos “Svajonė” atidarymo konferencija. Tai savarankiška draugija, jungianti visus mokykloje esančius dalykinius būrelius. ,,Svajonės’’ tikslas – įvairiomis užklasinio darbo formomis ugdyti mokinių iniciatyvą, savarankiškumą, mokyti mokinius kaupti papildomą mokomąją medžiagą, ją analizuoti, apibendrinti, pratinti dirbti mokslinį darbą, geriau pažinti mokslo laimėjimus ir juos populiarinti.


2022-03-03
Nuo 1963 m. mokyklos turistai ir orientacinio sporto mėgėjai, vadovaudami rusų kalbos ir literatūros mokytojo A. Blažio, ne kartą pirmavo miesto mokyklų turizmo varžybose, dalyvavo respublikinėse turizmo varžybose, suruošė daugybę žygių po gimtąjį kraštą, nemažai praplėtė savo akiratį, keliaudami po broliškas respublikas.


2022-03-02
Nuo 1961 mokslo metų mokykloje įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas, vėliau anglų kalba pradedami dėstyti ir kai kurie dalykai.


2022-03-012022-02-28
1957 metų mokymo programa supažindino berniukus su metalo technologijos, statybos, automobilizmo, elektrotechnikos pagrindais, vaikinai įgijo ir kai kuriuos praktinius įgūdžius. Pavyzdžiui, 1958 m. laidos 80 % abiturientų vaikinų kartu su brandos atestatu gavo III klasės vairuotojo arba vairuotojo mėgėjo teises.


2022-02-27
1957 m. mokykloje įrengiamos metalo dirbtuvės, aprūpintos tekinimo, gręžimo ir frezavimo staklėmis, metalo karšto apdirbimo cechas bei medžio dirbtuvės.


2022-02-26
1957 m. gegužės 14 d. įvyko iškilmingas baseino atidarymas


2022-02-25
1955 m. A. Grudzinsko vadovaujamas choras ir liaudies šokių grupė (vadovė S. Jovaišienė) užėmė pirmąsias vietas tarp miesto kolektyvų. 


2022-02-24


2022-02-23
1955 m. vasario 17 d. Pirmoji vidurinė mokykla buvo pavadinta Kristijono Donelaičio vardu.2022-02-22
1954 m. gimnaziją baigė Jūratė Daktaraitė – pirmoji lietuvė, tapusi pasaulio krepšinio čempione (1959 m.). Ji iškovojo ir du Europos pirmenybių aukso medalius (1960 ir 1962 m.).2022-02-21
1954 m. mokiniai, sporto entuziastai nutarė įrengti atvirą plaukimo baseiną. Mokyklos vadovybės bei mokytojo Jono Urvakio iniciatyva baseino statyba buvo pradėta.


2022-02-20
1953 m. respublikinėje moksleivių spartakiadoje mokyklos krepšininkai, atstovaudami Klaipėdos miesto moksleivių rinktinei, iškovojo respublikos čempionų vardus.


2022-02-19
1952 m. susiorganizavo turistų – vandens sporto mėgėjų grupė. Ji baidarėmis išsiruošė į savo pirmąją kelionę maršrutu Jūra – Nemunas – Minija – Klaipėdos kanalas – Klaipėda2022-02-18
1952 m. mokyklos saviveiklos kolektyvai pripažinti geriausiais mieste.


2022-02-17
1951 m. po kapitalinio sporto salės remonto, jau pradedamos kultivuoti ir tokios sporto šakos, kaip fechtavimas, šaudymas, gimnastika, stalo tenisas, šachmatai, o vėliau ir plaukimas.