Erasmus + projektas „Raktas į pokyčius“

Erasmus + projektas „Raktas į pokyčius“

Nr. 2022-1- LT01-KA122-SCH-000076346  “A KEY TO TRANSFORMATION “

 ERASMUS + PROJEKTO APRAŠYMAS

Mieli kolegos, bendražygiai, bendraminčiai,

Kai nutyla skambutis, kai liekame savim su savimi, kokie mes esame tuomet ?

Manot, esam visažiniai ? Anaiptol. Greičiausiai, esam atviri pasauliui ir turime pakankamai drąsos gyventi, keistis ir pažinti tai, kas nepažinta, kas šiek tiek baugina, kas glumina, kas verčia abejoti, kas rodos artima ir svetima tuo pačiu metu.

Galvojate, mes esam stiprūs kaip uola ir nepalaužiami ? Tai kodėl vėl ir vėl ir vėl prisimename skaudų žodį, kurį kaip strėlę paleidome į bejėgį, į nesuprastą, kitokį ar patys buvom sužeisti į pačią širdį, o į savo sielos gelmę pasidėjome negero jausmo dalelytę.

Tikite mūsų tobulumu ? Deja, turėsime nuvilti – esame su trūkumais, su kompleksais, su abejonėmis. Esame tik žmonės, kuriems profesija suteikė neišmatuojamą galią – mes padedame keisti ateitį. Jaunų ir ambicingų, nepatyrusių ir nepakankamai įvertintų, nepataisomų optimistų ir pragmatikų, tiesiog jaunų žmonių ateitį. Jaunų,  kurie įsivaizduoja turintys visą pasaulio laiką ir visą pasaulio prielankumą.

Užlieja begalinė šiluma, kai suvoki, kad jau šimtą metų, visą amžių anot istorikų, nuo tarpukario iki šių dienų, užauga kartos ir pasklinda po pasaulį. O tu, kuriam profesija suteikė tokią galią – padėti  keisti ateitį, esi šio virsmo dalimi. Tu įkvepi, parodai kryptį, be jokių išlygų paduodi įrankį ar ranką ir besąlygiškai tiki, kad viskas bus gerai. Tiki kuo ? Tiki savim ? O gal tiki jais –tau pritariančiais, kartais abejojančiais, pakritikuojančiais, jaunais, bebaimiais savo mokiniais ?

 Žinau, kad iš tavęs dažnai tikisi stebuklo. Taip pat žinau, kad reikia milžiniškų pastangų, jei sieki tobulumo, kurio deja, net neįmanoma pasiekti. Žinau, tau sako – būk drąsus. Nes tam, kad atvertum duris į pasaulį, kad suteiktum kitam sparnus, privalai nebijoti skrydžio aukščio, kalnų ir vandenynų, muzikos garsų ar to , kas laukia ten toli, už horizonto. Tiesiog – nebijoti savęs.

Nėra nei lašo abejonės, kad kiekviena karta turėjo, turi ar turės savo bebaimius, herojus, legendas, asmenybes, su kuriais buvo, yra ir bus didžiulė garbė ir privilegija bent jau dalį savo gyvenimo kelio eiti drauge ar eiti bent šalia. Esu tikra, tokių sutikom, esu tikra, tokių sutinkam šiandien ir sutiksime rytoj, po metų, po kitų…

Žvelgiu į Jus – kolegos, bendražygiai, bendraminčiai, matau – išėjusius, matau ateinančius, matau save. Matau visus, kurių dėka ir dėl kurių esu  ir esam čia, dabar, rytoj ir kažkada…

Kai nutyla skambutis, kai užgęsta visos šviesos, kai užveriamos visos durys, vartai ir langai, kai liekame savim su savimi ar vis dar esame tie patys? Ar esame tie patys žmonės, kuriems profesija įdavė nesuvokiamą  galią. Tik jos dėka mes galime padėti keisti ateitį ir keistis patys. Tik jos dėka mums lemta sėti, puoselėti ir auginti. Tik jos dėka mes turim įžūlumo ir drąsos pažinti tai, kas nepažinta…

Ištikimai Jūsų – Rita Kisielienė, anglų kalbos mokytoja

 

Neatsitiktinai projekto pristatymą pradėjau laišku, kuris buvo parašytas Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 100 metų jubiliejui. Šie ypatingi metai leido trumpam sustoti ir pažvelgti  į nueitą kelią, o taip pat pagalvoti apie kelią, kuriuo ketiname eiti ir priimti naujus iššūkius.

Erasmus + programų galimybės šiuolaikinei mokyklai ir mokytojui padeda atverti dešimtis naujų durų, atrasti begalę patrauklių įrankių ugdymo turiniui atskleisti. Tik reikia drąsos įkvepiant save bei entuziazmo norint suburti bendraminčių komandą.

Projekto „Raktas į pokyčius “ tikslas –  suteikti mokytojui įrankį, kuris padėtų praturtinti dalyko turinį naujausia ir aktualiausia informacija. Toks įrankis yra gebėjimas komunikuoti užsienio kalba bei pasinaudoti visais įmanomais šaltiniais, kurie prieinami viešoje erdvėje.

Intensyvūs anglų kalbos kursai socialinių, gamtos bei kitų mokslų specialistams būtų tas instrumentas, kuris padėtų dalyko mokytojui sparčiau ir efektyviau peržengti kalbinį barjerą.

Sėkmė aplanko tik sėkmingus žmones, stebuklus kuriame patys. Nėra jokios abejonės, kad šis projektas mūsų gimnazijos bendruomenei padės ne tik tęsti prieš 100 metų pradėtą gimnazijos istoriją, bet taip pat atvers naują ir dar nepatirtą etapą.   

 

Rita Kisielienė, anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė