Svarbi informacija: atsakingų asmenų kontaktai

Svarbi informacija
Karantino metu gimnazija uždaryta. Karantino laikotarpiu mokiniai į gimnazijos patalpas neįleidžiami. Prašome griežtai laikytis karantinui keliamų reikalavimų. SAUGOKIME SAVE IR KITUS.
Mokytojai ir Pagalbos mokiniui specialistai dirba nuotoliniu būdu. Su visais pedagogais ir specialistais  galima susisiekti per e. dienyną „Mano dienynas“.

Gimnazijos vadovai ir raštinės vedėja pasiekiami pateiktais elektroniniais paštais ir telefonais:
direktorius direktorius@kvdg.lt; tel. 846412716
raštinės vedėjarastine@kvdg.lt; tel. 846412718
direktoriaus pavaduotojos ugdymui:
diljeta.gustiene@kvdg.lt; tel. 846412719

ramune.urbiene@kvdg.lt; tel. 846412720

Mokytojų ir mokinių konsultavimas technologijų naudojimo klausimais:
ZOOM platformos IKT administratorius – Aušra Kazlauskienė (aushra@kvdg.lt)
EDMODO platformos IKT administratorius – Inesa Pečiulienė (inesa@kvdg.lt)
MANODIENYNAS platformos IKT administratorius – Vygintas Alyta (it@kvdg.lt )
EDUKA platformos IKT administratorius – Stasys Ruiba (direktorius@kvdg.lt)

Socialinės pagalbos organizavimo klausimais:
Karantino metu socialinė pagalba bus teikiama nuotoliniu būdu.
Kreiptis: Auksuolė Atkočienė, socialinė pedagogė – atkociene.auksuole@gmail.com.

Psichologinės pagalbos teikimo klausimais:
Karantino metu psichologinė pagalba bus teikiama nuotoliniu būdu.
Kreiptis: Aleksandra Mėlinauskienė, psichologė per e. dienyną „Mano dienynas“.