Ugdymo veiklos organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas 2022-2023 m. m.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo dienos

I

2023-06-22

185

II

2023-06-22

185

III

2023-06-15

180

IV

2023-06-01

170

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d.– lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d.– 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d.– vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d.– balandžio 14 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia I–II gimnazijos klasių mokiniams skiriama nuo 2023 m. birželio 23 d. iki  2023 m. rugpjūčio 31 d., III gimnazijos klasių mokiniams skiriama nuo 2023 m. birželio 16 d. iki  2023 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

      
Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis:               2022 m. rugsėjo 1 d.– 2023 m. sausio 31 d., I – IV gimnazijos klasėms;

II pusmetis:              2023 m. vasario 1 d.–  2023 m. birželio 22 d., I – II gimnazijos klasėms;

                                 vasario 1 d.– 2023 m. birželio 15 d., III gimnazijos klasėms;

                                 2023 m. vasario 1 d.– 2022 m gegužės 26 d., IV klasėms.